TBI IN DE MARKT

Wonen

Ruimte voor woonwensen
Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ontwikkelingenMarktgebieden/klantenCompetenties TBI-ondernemingen in de markt
 • Woningbouw
 • Renovatie en groot onderhoud
 • Onderhoud en beheer, verbouwen
 • Binnenstedelijke herontwikkeling
 • Restauratie
 • Herbestemming
 • Concepten en producten voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheer
 • Ontwikkeling, toelevering en montage van duurzame prefabbetonelementen
 • Vloer- en wandsystemen voor verwarming en koeling
 • Installatietechniek
 • Focus op klant, kwaliteit en toegevoegde waarde
 • Focus op innovatie, duurzaamheid/verduurzamen
 • Circulariteit
 • Bewoners
 • Projectontwikkelaars
 • Woningcorporaties
 • Beleggers
 • Gemeenten
 • Ondernemerschap, zelfstandige ondernemingen onder de vlag van TBI
 • Innovatiekracht & samenwerken (TBI WOONlab)
 • Concepten voor (duurzaam en betaalbaar) wonen
 • (Technisch) vakmanschap
 • Stedelijke vernieuwing
 • Consumentgericht ontwikkelen en bouwen

Toekomstbestendig wonen

Het cluster Wonen wordt gevormd door de in woningbouw gespecialiseerde ondernemingen ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep – elk met hun eigen karakteristieken –, het toeleveringsbedrijf Voorbij Prefab en de techniekondernemingen Comfort Partners en WTH. Samen vormen ze een sterke combinatie. Door hun complementaire specialismen kunnen zij zowel de herontwikkelings-, nieuwbouw- als renovatiemarkt een veelheid aan oplossingen bieden. Belangrijke thema’s in de bouwsector zijn de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, het verbeteren van de woonomgeving en de transitie naar een klimaatneutraal Nederland. Daarnaast wordt circulair bouwen een steeds belangrijker thema.

Door al deze ontwikkelingen neemt techniek een steeds dominantere rol in de bouwsector in. Al voor aanvang van de bouw moet duidelijk zijn welke slimme toepassingen geïnstalleerd moeten worden. Daarom werken Comfort Partners als specialist van installatietechniek en WTH als leverancier van vloerverwarming en koeling vaak al bij het ontwerp van een woning nauw samen. Op deze wijze creëren zij slimme oplossingen. Door beheerscontracten aan te bieden kan Comfort Partners klanten ook na de oplevering ontzorgen. Ook bij woningonderhoud en renovatie groeit het aandeel techniek fors.

Het was opnieuw een goed jaar voor de TBI-ondernemingen in het cluster Wonen. De woningmarkt trok verder aan en ondanks dat het beschikbare planaanbod stagneerde, lieten de ondernemingen in het cluster Wonen samen een sterke groei zien. Vooral het aantal opdrachten voor herbestemming en renovatie steeg aanzienlijk. De nieuwbouwproductie in Nederland steeg in 2017 met 11,5 procent en de herstel- en verbouwproductie met 7,5 procent. Het aantal opgeleverde woningen bedroeg circa 64.000 (bron: EIB). In 2017 heeft TBI 2.345 woningen opgeleverd (2016: 1.649 woningen), een stijging met 42 procent.

Hiervan zijn 1.158 woningen gebouwd voor particulieren (2016: 1.004), 479 woningen voor beleggers (2016: 195) en 708 woningen voor woningbouwcorporaties (2016: 450). Op 31 december 2017 bedroeg de voorraad onverkochte opgeleverde woningen 0 (per 31 december 2016: 2 woningen). Het aantal onverkochte woningen in uitvoering bedroeg op 31 december 2017: 39 (per 31 december 2016: 117 woningen). In 2017 heeft WTH 11.300 woningen en appartementen voorzien van een vloerverwarmingsinstallatie. In 2016 waren dat er nog circa 10.230. Hiermee is WTH marktleider in Nederland.

Gevarieerde woonconcepten

Binnen TBI WOONlab ontwikkelen de TBI-ondernemingen in het cluster Wonen nieuwbouwconcepten als lekkerEIGENhuis en beterBASIShuis die aansluiten bij de uiteenlopende woonsmaken. Dankzij de samenwerking met Voorbij Prefab kunnen de woningen in vele variaties worden gemaakt, wat elke woning uniek maakt. Wanden maar ook kozijnen worden, volledig naar de wens van de klant, zoveel mogelijk in de fabriek geprefabriceerd en gemonteerd.

Van lekkerEIGENhuis en van beterBASIShuis zijn in totaal 863 woningen gerealiseerd, verspreid over heel Nederland. In 2017 is Hazenberg gestart met de bouw van 23 lekkerEIGENhuiswoningen in Jacobsveld (Bosschenhoofd). Omdat de woningen grotendeels in de fabriek zijn gemaakt en op locatie worden gemonteerd, kan de bouwtijd worden verkort tot slechts 4 à 5 maanden. Koopmans en Comfort Partners realiseren in Achterveld 24 lekkerEIGENhuis-woningen. ERA Contour is gestart met de bouw van 35 woningen volgens dit concept in Droomweide, een buurt in Bodegraven die is ontwikkeld door Synchroon. Koopmans realiseert in Ede 76 koopwoningen en in Doetinchem 21 woningen volgens het beterBASIShuisconcept.

Inspiratie en technisch advies voor de klant

Om hun klanten te helpen met de inrichting van hun nieuwbouwwoning, heeft ERA Contour 'WAREHOUSE' geïntroduceerd. In deze showroom op de oude ‘Croon-locatie’ in Rotterdam, kunnen kopers wooninspiratie opdoen en producten voor hun nieuwe woning uitkiezen, van keukens en badkamers tot deuren en schakelmateriaal. Ook klanten van de andere TBI-ondernemingen kunnen hier terecht. Daarnaast heeft Comfort Partners een eigen expertisecentrum opgezet om klanten te helpen bij al hun (technische) vragen over het realiseren van een comfortabel, duurzaam, gezond en veilig binnenklimaat.

Prefab-betonproducten verkorten bouwtijd

Voorbij Prefab, innovatieve producent van duurzame prefabbetonproducten, heeft in 2017 ruim 1.000 geprefabriceerde casco’s opgeleverd. De fabriek produceert gevels en wanden voor de woningen uit de TBI-woonconcepten rechtstreeks vanuit BIM (Bouw Informatie Model). De kozijnen worden op de elementen gemonteerd. Door de inzet van BIM wordt het voortraject aanzienlijk verkort, terwijl de hoge graad van robotisering zorgt voor een ongekende maatvastheid en een hoog afwerkingsniveau. Voorbij Prefab levert ook producten van hoge kwaliteit voor gestapelde bouw. Zo produceert de fabriek de gevels en binnenspouwbladen voor de hoogbouw van het Rotterdamse project Little C.

Woonomgevingen duurzamer en leefbaarder maken

 

Prettig wonen door steden sterker te maken

De TBI-ondernemingen zetten zich sterk in voor stedelijke vernieuwing. Een stadswijk moet goede voorzieningen hebben, kwalitatief goede woningen maar ook een aangename leefomgeving. Daarom luisteren wij graag naar de wensen van de (toekomstige) bewoners zoals in de Wetenschappersbuurt in Schiedam. De metamorfose die de wijk de komende vijf jaar ondergaat, is via ‘placemaking’ tot stand gekomen. Bij ‘placemaking’ staat de omgeving centraal en niet het gebouw. Bewoners worden van meet af aan betrokken bij de plannen. Voor de laatste fase, De Nieuwe Wetenschappers, heeft ERA Contour leerlingen van een basisschool uitgenodigd voor wandelingen door de wijk en hen gevraagd wat zij graag veranderd willen zien. Hun ideeën resulteerden in een plan met voldoende ruimte om te spelen en veel groen.

Ook bij de aanpak van andere achterstandswijken vormen de wensen van de toekomstige bewoners het startpunt. Dankzij de succesvolle vernieuwing van de Rotterdamse wijk Crooswijk verwierven ERA Contour en Heijmans de opdracht ook van Kralingen een sterke wijk te maken. In Nieuw Kralingen komen 800 woningen in het hoge segment, vrije kavels en huurwoningen in de vrije sector. Met een woonzorgvoorziening wordt bovendien ingespeeld op de vraag van draagkrachtige senioren. Een andere wijk waar ERA Contour de komende tijd aan de slag gaat, is Overvecht in Utrecht.

Aan de rand van Den Haag ontwikkelt ERA Contour Groenhaaghe, een wijk met woningen in de stijl van Dudok. Samen met BPD maakt de onderneming een plan om Bospolder in Rotterdam aantrekkelijk te maken voor gezinnen.

Onder de naam The Hudsons komen hier 142 gezinswoningen. Aan de rand van Tiel ontwikkelt en bouwt Groothuis het project De Vijvers, 43 nieuwbouwwoningen volgens het beterBASIShuisen mooiGROOThuisconcept.

In verschillende grote steden transformeren de TBI-ondernemingen markante (kantoor)gebouwen naar appartementen. Ook daarbij staan de wensen van bewoners centraal. Zo bepalen de toekomstige bewoners van En Bloc in de Amsterdamse Houthaven samen met ERA Contour en de architect hoe het gebouw en de woningen er straks uit zullen zien. Deze vorm van medeopdrachtgeverschap is een goed alternatief voor zelfbouw en een mooie aanvulling op het consumentgerichter maken van de woningmarkt.

In Oosterhout ontwikkelde Hazenberg het plan Warandapoort, een herontwikkeling van een gebied aan het Wilhelminakanaal. In totaal zijn 63 appartementen en 46 grondgebonden woningen gerealiseerd.

Bouwen buiten de stad

De vraag naar nieuwbouwwoningen in steden is groot, maar de ruimte ervoor is beperkt en woningprijzen nemen sterk toe. Om te voorkomen dat bewoners wegtrekken, zoeken gemeenten naar oplossingen. Bijvoorbeeld door gebieden aan de rand van de stad te ontwikkelen tot woonwijken. Een bijzonder project is Dwarstocht in Zoetermeer. Hiervoor heeft ERA Contour toekomstige bewoners gevraagd wat hen gelukkig maakt. Het antwoord op die vraag bracht de partijen op het idee om een wijk te ontwikkelen geïnspireerd op de camping. Op verschillende veldjes komen groepjes woningen met gezamenlijke voorzieningen, zoals picknicktafels, barbecue- en vuurplaatsen. Deze opzet moet de bewoners het gevoel geven permanent op vakantie te zijn. Het project is onderdeel van het leefconcept de Stad van Strax, dat voortkomt uit Expeditie Gratis Wonen.

Een ander mooi project is Waterfront, aan de rand van Harderwijk. Hier realiseren Koopmans, Synchroon, Comfort Partners en Mobilis een woonwijk met in totaal bijna 750 woningen, diverse parkeergarages, voorzieningen en een jachthaven. Ook hier zal een groot deel van de woningen worden voorzien van een WTH-vloerverwarmingsinstallatie. Aan de rand van Schoonhoven is ERA Contour gestart met de tweede fase van de wijk de Bol, en aan de rand van Leidschendam, op een voormalig bedrijventerrein, gaat de onderneming de luxueuze villawijk Vliethaven bouwen.

Transformeren bestaande gebouwen

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonbestemmingen kan voor gemeenten een alternatief zijn om het tekort aan woningen op te vangen. Vaak is echter niet duidelijk of transformatie wel de beste oplossing is. Daarom heeft Koopmans TransformatieTotaal® ontwikkeld. Hiermee kan worden onderzocht welke optie de beste is: het betreffende pand transformeren tot appartementengebouw of tot een combinatie van wonen en een commerciële voorziening, of toch beter revitaliseren of nieuwbouwen. Het concept is ook interessant voor beleggers en andere investeerders die overwegen hun vastgoed een andere bestemming te geven.

Met het concept krijgen zij bovendien meer zekerheid over de ‘total cost of ownership’ van het gebouw ná transformatie.

Koopmans transformeerde aan de Oudenoord in Utrecht een voormalig kantoorgebouw tot een appartementencomplex met 70 stadsappartementen. In Den Haag transformeert Koopmans een kantoorgebouw aan de Laan van Meerdervoort tot 85 appartementen en in Utrecht transformeert de onderneming Nijenoord 1, een gebouw van de Hogeschool Utrecht, tot een woongebouw met 190 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Koopmans werkt in dit project samen met WTH voor de realisatie van een optimaal comfort. Hazenberg heeft in Breda een bestaand kantoor van het Rijksvastgoedbedrijf geschikt gemaakt voor Het Nieuwe Werken en in Eindhoven heeft de onderneming een oude muziekschool getransformeerd tot een ‘state of the art’ Centrum voor de Kunsten. Samen met Croonwolter&dros heeft Hazenberg de afgelopen twee jaar gewerkt aan de revitalisatie van de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Een bestaand schoolgebouw van circa 15.000 m2 werd getransformeerd tot een van de meest duurzame en innovatieve onderwijsgebouwen van Nederland.

Energiezuinig bouwen en installeren

Ook in 2017 hebben de TBI-ondernemingen weer meer bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en Nul op de Meter-woningen (NOM) gebouwd in vergelijking met het voorgaande jaar. Bij een NOM-woning wordt het netto-energieverbruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen, vloerverwarming, warmtepompen en zonneboilers. Voor NOM-woningen kunnen verhuurders en huurders onderling een energieprestatievergoeding (EPV) afspreken.

In 2017 bouwde Koopmans 32 NOM-woningen in de Enschedese wijk Boswinkel. Van de woningen die ERA Contour in fase 2 en 3 in de Schiedamse wijk De Nieuwe Wetenschappers bouwt, zijn er 25 BENG en 20 NOM. In Zeist gaat Groothuis vijf gasloze woningen realiseren.

Samen met Qupit, ontwikkelaar en producent van draadloze oplossingen voor energiemanagement, heeft Comfort Partners de Adam ontwikkeld. Dit apparaat verbindt op een slimme manier woninginstallaties aan het internet. Daarmee speelt het in op de vraag van consumenten om een hogere veiligheid, een zuiniger energieverbruik en een comfortabeler woonklimaat te kunnen realiseren. Bovendien ontsluit Adam waardevolle data voor woningcorporaties en installateurs. Hiermee kan Comfort Partners nieuwe contractvormen aanbieden, gebaseerd op voorspelbaar onderhoud.

In Goes-West staan de eerste nieuwbouwwoningen in Nederland die verwarmd en gekoeld worden via een ijsbuffersysteem. Aan dit IJs van Columbus voert Comfort Partners herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit. Het systeem bestaat uit een bak met water onder elke woning. Een warmtepomp onttrekt hieraan warmte, waardoor het water in ijs verandert. Met de energie die daarbij vrijkomt, wordt de woning verwarmd.

Renovatie en onderhoud

Om aan de toekomstige overheidseisen te kunnen voldoen, zullen beleggers en corporaties in korte tijd veel woningen en buurten moeten verduurzamen en renoveren. De kant-en-klare pakketten van de gezamenlijk bouwondernemingen helpen dit proces te versnellen.

Hoog wonen zonder gas

In 2017 is de vierde woontoren van het project Royaal Zuid aan de Zuidas in Amsterdam opgeleverd. Het project is gasloos en is uitgevoerd met een ESCo. Bij het project werkt ERA Contour samen met BPD en Eigen Haard aan de realisatie van in totaal 411 huur- en koopwoningen. De woontorens hebben een warmte-koude-opslag met een individuele Itho-warmtepomp met boiler in iedere woning. Dit levert een CO2-besparing op van 460 ton per jaar.

Met het renovatieconcept BETER OP DE METER kunnen opdrachtgevers snel en voor een betaalbare prijs de energieprestatie van hun woningvoorraad verbeteren. Het concept is beschikbaar voor rij- en hoekwoningen. Ook is er een modulaire aanpak voor portiekwoningen. Een nieuw kant-en-klaarpakket is ‘SmartPack’. Met dit renovatieconcept kunnen corporaties snel en doeltreffend woningen naar Nul op de Meter renoveren, zonder dat de bewoners hun huis hoeven te verlaten. Het concept is ontwikkeld door Hazenberg Bouw, samen met Rendon Onderhoudsgroep, De Loods Architecten en Comfort Partners. In Oostvoorne wordt een hele wijk met 68 sociale huurwoningen volgens dit concept gerenoveerd. Bijzonder hieraan is dat de benodigde installaties niet op zolder of buiten de woning worden geplaatst, maar in de installatiemodule die grotendeels is verwerkt in de nieuwe gevelelementen. In Sommelsdijk renoveert Hazenberg 100 woningen en in ‘s-Hertogenbosch 31 woningen met ‘SmartPack’. Andere renovatieprojecten betreffen de Hendrik Casimirstraat in Delft (36 NOMwoningen), De Wetenschappersbuurt in Schiedam (56 gasloze NOM-woningen) en Amsteldorp in Amsterdam (gasloos).

Herbestemming, restauratie en onderhoud monumentaal vastgoed

Aannemingsbedrijf Nico de Bont (dochter van Hazenberg Bouw) is specialist in restauratie, herbestemming en onderhoud van historisch erfgoed. De onderneming werkt daarbij vaak samen met Ozive. Dit ‘atelier voor herbestemming’ is een initiatief van de TBI-ondernemingen Synchroon, HEVO en Nico de Bont. Door een integrale aanpak en multidisciplinaire benadering leveren zij een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling en het behoud van monumentaal vastgoed. In 2017 is Nico de Bont begonnen met de restauratie van een groot aantal beeldbepalende monumenten, zoals de Domkerk in Utrecht, de Vesting Naarden en de Eusebiuskerk in Arnhem. In Eindhoven heeft Nico de Bont het monumentale klooster Eikenburg herbestemd tot 70 loftappartementen voor de sociale verhuur. Het project maakt deel uit van een gebiedsontwikkeling De Bossen waarin een oud religieus complex wordt getransformeerd naar zorg, onderwijs en wonen. Daarnaast zijn Nico de Bont en Mobilis gestart met de restauratie en uitbreiding van het eerste en oudste museum van Amsterdam: het ARTIS-Groote Museum. Vooral in binnenstedelijke gebieden is communicatie met de omgeving van groot belang, omdat daar de overlast als het grootst wordt ervaren. Omdat Nico de Bont steeds vaker opdrachten in de Randstad verwerft, heeft de onderneming een vestiging geopend in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Samen met Mobilis en Croonwolter&dros heeft Nico de Bont de grootscheepse renovatie van de Rotterdamse Maastunnel onderhanden. Nico de Bont draagt zorg voor alle restauratieve werkzaamheden aan deze monumentale tunnel.

Terug
naar boven