TBI IN DE MARKT

Vastgoed

Sterk in wonen, functiemenging en maatschappelijk vastgoed
Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ontwikkelingenMarktgebieden/klantenCompetenties TBI-ondernemingen in de markt
 • Projectontwikkeling wonen en commercieel vastgoed
 • Transformatie/ binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
 • Herbestemmen monumenten
 • (Risicodragend) projectmanagement
 • Huisvestingsadvies
 • Expertise advies
 • Bouwmanagement
 • Duurzaamheid
 • Energiebesparing
 • Het Nieuwe Werken
 • Herbestemming
 • Bewonersparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Veranderingen in het bestuurlijke landschap
 • Lifecycle gebouwen
 • Particuliere woningmarkt
 • Financiers en beleggers
 • Onderwijs
 • Zorg
 • Overheid
 • Bedrijfsleven
 • Ketenpartners
 • Conceptuele kracht
 • Marketing en verkoop
 • Procesmanagement
 • Integrale aanpak
 • Innovatiekracht

Creatieve woon- en omgevingsconcepten

Projectontwikkelaar Synchroon heeft opnieuw een goed jaar achter de rug, gedreven door een sterke woningmarkt. In 2017 verkocht Synchroon 784 woningen. Ook voor volgend jaar is de portefeuille goed gevuld. De concurrentie op de vastgoedmarkt nam dit jaar verder toe. Synchroon weet zich op deze markt te onderscheiden door een sterke focus op integrale gebiedsontwikkeling en op projecten met verschillende functies, zoals wonen, werken en recreëren. Synchroon ontwikkelt met name in complexe stedelijke gebieden. Juist hier heeft de onderneming zich bewezen door creatieve woonconcepten te ontwikkelen en de bijbehorende ingewikkelde processen en locaties te managen. Dat de doorlooptijden in dergelijke complexe gebieden doorgaans langer zijn, remt echter de groei.

Synchroon zoekt naar oplossingen die kunnen bijdragen aan een duurzame en prettige leefomgeving. Bijvoorbeeld door gasloos te bouwen, maar ook door te onderzoeken hoe de verkeersbelasting in stadscentra en woonwijken tot een minimum kan worden teruggebracht. Daarvoor laat het zich inspireren door bedrijven die zich bezighouden met innovatieve mobiliteitsconcepten. Synchroon beschikt over een breed netwerk waarin verschillende expertises zijn vertegenwoordigd. Met name bij de nieuwe concepten vormen deze specialisten een waardevolle aanvulling.

Mix van functies bij verkeersknooppunten

Door de aantrekkende markt zijn beleggers weer bereid te investeren in andere typen vastgoed. Vooral in stadscentra – en dan met name rond vervoersknooppunten – groeit de behoefte aan een mix van wonen en commerciële functies. Met name jonge professionals werken en wonen graag in een levendige omgeving die goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Gemeenten spelen hierop in door stationsgebieden te laten herontwikkelen.

Intussen is Synchroon betrokken bij de herontwikkeling van de stationspleinen van Leiden, Den Haag, Arnhem en Breda. Al deze projecten zijn niet bedacht vanuit de gebouwen, maar vanuit de functies die ze moeten vervullen.

Zo ontwikkelt de onderneming naast de entree van Leiden Centraal twee woontorens, een hotel, horeca, een parkeergarage en fietsenstalling. Ook voor het stationsplein van Arnhem zijn plannen om dit volgens het concept van gemengde functies in te richten.

In Breda werkt Synchroon met J.P. van Eesteren aan 5Tracks, eveneens een mix van verschillende functies. Samen met Amvest realiseert Synchroon twee torens die het aangezicht van Den Haag Centraal zullen veranderen. Het project omvat een congresruimte, horeca, winkels en appartementen. Innovatief aan dit project is de bewuste keuze voor parkeernorm nul. In plaats van een parkeergarage komt er een grote, moderne fietsenstalling in het gebouw, exclusief voor de bewoners. Daarnaast realiseert Mobilis in opdracht van de gemeente Den Haag onder het gebouw en onder het plein een grote openbare fietsenstalling.

In Rotterdam is Synchroon al lange tijd betrokken bij de ontwikkeling van de Wilhelminapier. Na de oplevering in 2017 van de woontorens Boston & Seattle, die beide een plint met commerciële ruimten hebben, ontwikkelt de onderneming samen met BPD twee nieuwe woontorens: The Sax. De torens worden op 70 meter hoogte verbonden door een hotel.

Herontwikkeling bedrijventerreinen

De beschikbare grond en ruimte in grote steden raakt op, terwijl de vraag naar nieuwbouwwoningen in de stad juist toeneemt. Gemeenten laten daarom steeds vaker onderzoeken of voormalige fabrieks- en bedrijventerreinen kunnen worden getransformeerd tot woonlocatie. Ook op dit gebied heeft Synchroon de nodige expertise opgebouwd. Zo is de onderneming al langer betrokken bij het project Wisselspoor in Utrecht. Dit project behelst de transformatie van een voormalig bedrijventerrein van NS nabij het centrum van de stad tot een gebied voor wonen, creatieve bedrijvigheid en horeca met behoud van het industrieel erfgoed, zoals de oude hallen en delen van wissels en sporen. In juli heeft Synchroon een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van deelgebied 2 tot en met 4. Hier komen naast enkele commerciële ‘hotspots’ nog 1.000 woningen.

In dezelfde stad werkt Synchroon mee aan de transformatie van de Merwedekanaalzone. Op deze voormalige bedrijventerreinen komt een stadswijk waar mensen kunnen wonen, werken en ontspannen. Bijzonder is dat de auto’s uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Parkeren kan alleen aan de rand van de wijk of in garages.

Aan de noordzijde van Amsterdam Centraal, over het IJ, realiseert Synchroon in Buiksloterham een mix van functies waar toekomstige bewoners bovendien gebruik kunnen maken van diverse services. Ooit was dit terrein van de voormalige NDSM-werf een van de meest vervuilde industriegebieden van Amsterdam; straks is het een duurzaam en gezond stedelijk woon-werkgebied.

Samen met ERA Contour ontwikkelt Synchroon een eigentijds en karaktervol woongebied op een braakliggend industrie- en bedrijventerrein, dicht bij het centrum van Breda. In de Tuinen van Genta, zoals de nieuwe wijk gaat heten, komen circa 180 woningen en aantrekkelijke openbare ruimtes.

Met de gemeente Zuidplas tekende Synchroon een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de bedrijfslocatie Zelling Onderneming in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit terrein wordt een bijzonder woon- en verblijfsgebied. Bovendien wordt het de eerste gasloze en energieneutrale wijk in de gemeente Zuidplas.

Bouwen buiten de stad

Door de stijgende woningprijzen besluiten vooral jonge gezinnen de stad te verlaten. Zij willen echter wel graag de stad binnen handbereik. Voor Synchroon is het een uitdaging om op de locaties even buiten de stad maar met een station in de buurt aantrekkelijke woonwijken te realiseren met betaalbare woningen. De kennis van gebiedsontwikkeling is ook op deze locaties van grote waarde. Zowel in Hazerswoude als in Arkel ontwikkelt Synchroon een nieuwe, goed bereikbare woonwijk met een sterke eigen identiteit.

yoreM blijft groeien

Het e-marketingbedrijf yoreM presteerde ook in 2017 uitstekend. YoreM ontwikkelt vastgoedprojectwebsites, werft opdrachtgevers, adverteert online en verricht dataonderzoek om consumentenvoorkeuren scherp in beeld te krijgen. Het bedrijf werkt voor TBI-ondernemingen, maar heeft intussen minstens zoveel externe klanten. Meer dan de helft van de opdrachtgevers bestaat uit beleggers, corporaties en andere ondernemingen die actief zijn in vastgoed.

Bijdragen aan energietransitie

Duurzaamheid betekent voor Synchroon zinvol omgaan met schaarse middelen, waaronder de beschikbare ruimte. Een goed voorbeeld is De Deeltuin in Utrecht. Voor het ontwerp van deze nieuwe wijk was de deeleconomie een belangrijk uitgangspunt. Parkeren kunnen de bewoners straks in de garage onder een van de gebouwen. Daardoor ontstaat ruimte voor een gemeenschappelijke binnentuin.

De bedoeling is dat de bewoners meer zaken zullen delen, zoals gereedschap, de fiets en auto. De 51 duurzame woningen zijn energieneutraal; ze zijn niet aangesloten op de stadsverwarming, maar beschikken over een individuele bodemwarmtepomp en zonnepanelen.

Vrijstaande woningen zijn moeilijker energieneutraal te krijgen. Toch heeft Synchroon ervoor gekozen een aantal villa’s van het project Noorderkroon in het Rotterdamse Park 16Hoven te voorzien van warmtepompen. Hiermee voldoen de woningen nu al aan de energie-eisen (BENG: bijna energieneutrale gebouwen) die vanaf 2020 gelden voor alle nieuwe gebouwen in Nederland. In Aalsmeer is Dorpshaven, een woonwijk aan het water in Scandinavische stijl, inmiddels in aanbouw. Alle woningen hebben voldoende zonnepanelen voor eigen huishoudelijk verbruik.

De woningen en appartementen, die Synchroon ontwikkelt voor Finest of Ockenburgh in Den Haag, worden volledig zonder individuele gasaansluitingen gebouwd. In plaats daarvan wordt gebruikgemaakt van zonne-energie en lucht- en aardwarmte. Ook deze woningen voldoen aan de nieuwe BENG-normen.

Vastgoedadvies en bouwmanagement in onderwijs en zorg

Het advies- en bouwmanagementbureau HEVO heeft in 2017 over de hele linie goed gepresteerd. Het aantal aanvragen voor (strategisch) advies en projectmanagement nam flink toe. Daarbij vragen opdrachtgevers in zowel de onderwijs- als zorgsector en gemeenten steeds vaker om te kijken naar de totale portefeuille in plaats van naar een enkel gebouw. Zij willen uit duurzaamheidsoverwegingen weten hoe ze zo efficiënt mogelijk gebruik kunnen maken van hun vastgoedportefeuille.

Onderwijs is de markt waarin HEVO van oudsher sterk vertegenwoordigd is. In deze sector groeide de portefeuille met opdrachten voor strategisch advies en bouwmanagement. De onderneming zag vooral het aantal opdrachten voor een Integraal Huisvestingplan toenemen. Zo’n plan geeft een gemeente inzicht in de bouwkundige en functionele staat van schoolgebouwen, zodat ze een onderbouwde keuze kan maken tussen sloop, nieuwbouw of renovatie.

Door de groeiende vraag naar nieuwbouw, transformatie en renovatie, de stijgende prijzen en daarmee de grotere aanbestedingsrisico’s stijgt ook de behoefte aan risicodragend projectmanagement (RPM). RPM wordt veel toegepast bij complexe huisvestingsvraagstukken van overheid, instellingen en ondernemingen. De opdrachtgever kan hiermee risico’s uitsluiten en maximale invloed uitoefenen in het voorbereidings- en uitvoeringsproces. HEVO is aanspreekpunt en eindverantwoordelijke.

Een voorbeeld hiervan is de herhuisvesting van het Avicenna College in Rotterdam. Voor deze opdrachtgever wordt een verouderd voormalig schoolgebouw grootschalig gerenoveerd en uitgebreid. In de gemeente Beesel (Limburg) voert HEVO het RPM uit voor de herbestemming van de oude Greswarenfabriek naar de vmbo-school BC Broekhin. In de school komen ook andere functies, waaronder een sociaal restaurant met dagbesteding.

Voor de nieuwbouw van het IJburg College 2 in Amsterdam verlegde de opdrachtgever de risico’s via RPM naar HEVO. Dankzij RPM kon de school binnen budget en naar planning worden gebouwd en voldoet het gebouw aan de nieuwe overheidseisen voor nieuwbouw (BENG).

HEVO heeft samen met Ahrend een prestatiecontract afgesloten voor de aanpassing en het onderhoud voor de komende 3 jaar van alle gebouwen van het Kadaster. Ahrend maakt de gebouwen geschikt voor de moderne manier van werken, HEVO implementeert een nieuw werkconcept, begeleidt de gebruikers ervan, meet de werknemerstevredenheid en voert eventuele verbeteringen door. Het gaat daarbij om een totale vloeroppervlakte van 50.000 m2.

Ook in de sector zorg steeg het aantal strategische huisvestingsvragen. Zorgorganisaties zijn weer voldoende gezond om te investeren maar realiseren zich ook dat zij moeten veranderen, willen ze ook in de toekomst tegemoetkomen aan de klantvraag. Zorg wordt vaker gecombineerd met wonen en opdrachtgevers moeten zorg en welzijn zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden in een concurrerende markt. Dat vraagt om andere vastgoedzorgconcepten. HEVO voert marktscans uit en adviseert opdrachtgevers hoe zij hun vastgoedportefeuille het beste kunnen inrichten. In 2017 heeft HEVO dergelijke opdrachten uitgevoerd voor onder andere ZorgSaam Zeeland, de Warande Groep en de Accolade Groep.

Terug
naar boven