TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Vastgoed

Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ontwikkelingenMarktgebieden/klantenCompetenties TBI-ondernemingen in de markt
 • Projectontwikkeling wonen en commercieel vastgoed
 • Transformatie/ binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
 • Herbestemmen monumenten
 • (Risicodragend) projectmanagement
 • Huisvestingsadvies
 • Expertise advies
 • Bouwmanagement
 • Duurzaamheid
 • Energiebesparing
 • Het Nieuwe Werken
 • Herbestemming
 • Bewonersparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Veranderingen in het bestuurlijke landschap
 • Lifecycle gebouwen
 • Particuliere woningmarkt
 • Financiers en beleggers
 • Onderwijs
 • Zorg
 • Overheid
 • Bedrijfsleven
 • Ketenpartners
 • Conceptuele kracht
 • Marketing en verkoop
 • Procesmanagement
 • Integrale aanpak
 • Innovatiekracht

Sterk in wonen, functiemenging en maatschappelijk vastgoed

Projectontwikkelaar Synchroon heeft een goed jaar achter de rug. De onderneming profiteerde van de sterke woningmarkt, met name in het midden en westen van het land. In 2016 verkocht Synchroon 864 woningen. Dat waren er 323 meer dan in het jaar ervoor. Ook de portefeuille voor het komende jaar is goed gevuld.

Wel ziet de onderneming de concurrentie toenemen, doordat meer partijen de markt betreden en gemeenten projecten vaker aanbesteden in tenders. Toch verwacht Synchroon zijn positie op de markt verder te kunnen versterken, omdat de trek van mensen en ondernemingen naar de stad de komende jaren zal doorzetten. Die trend sluit goed aan bij het profiel van het bedrijf.

Met name in duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling heeft Synchroon in de loop der jaren veel expertise en ervaring opgebouwd. De onderneming heeft bewezen creatieve stedelijke oplossingen te kunnen bedenken voor complexe locaties en oude bedrijventerreinen te kunnen transformeren tot aantrekkelijke woon- en werkomgevingen. Synchroon is inmiddels specialist in het ontwikkelen van mengvormen van functies als wonen, werken en uitgaan. Deze creatieve benadering, gekoppeld aan maatschappelijk bewustzijn, kennis en ervaring, heeft Synchroon in 2016 mooie opdrachten opgeleverd.

Herontwikkeling stadscentra

Hoewel Nederland veel winkelcentra telt die aan een opknapbeurt toe zijn, komt deze transformatieopgave slechts moeizaam op gang. De leegstand van winkels neemt nog steeds toe. Daar staat tegenover dat de vraag naar commerciële voorzieningen nabij knooppunten van openbaar vervoer stijgt. Om het stadshart voor een grote groep mensen aantrekkelijk te maken, combineren gemeenten graag functies, bijvoorbeeld woningen met hotels, horeca en flexibele werkruimten. Zo realiseert Synchroon samen met ERA Contour voor de gemeente Zoetermeer het project Cadenza. In het centrum van de stad worden nieuwe cafés, restaurants, 69 jongerenwoningen, een supermarkt en een casino gebouwd rond de bestaande schouwburg, bioscoop en horeca.

Vooral de stationsomgeving is voor veel jonge, goed opgeleide professionals een belangrijke plek om te recreëren en te wonen. Velen vinden het bovendien een aantrekkelijke omgeving om te (flex)werken. Ook grotere ondernemingen willen zich steeds vaker op locaties vestigen met hoogwaardig openbaar vervoer. Gemeenten spelen hierop in door het stationsgebied te laten herontwikkelen. Zo ook in Breda. Samen met J.P. van Eesteren realiseert Synchroon hier 5Tracks, eveneens een mix van verschillende functies. Het ontwerp sluit aan bij de stevige duurzaamheidsambitie voor zowel het gebied en de gebouwen, als voor de gebruikers en gasten.

Ook het station van Den Haag krijgt een nieuw aanzicht. Samen met Amvest verwierf Synchroon de opdracht voor de ontwikkeling van het Koningin Julianaplein. Op dit plein bij het Centraal Station worden op een onderbouw twee torens gerealiseerd. Het project omvat een congresruimte, horeca, winkels en appartementen, waaronder starters- en sociale huurwoningen. Om de duurzaamheid in de stad te bevorderen is in de plannen bewust geen parkeernorm opgenomen. Wel komt er onder het plein een grote, moderne fietsenstalling. Bij de uitvoering van deze nieuwe ‘entree van de stad’ zijn ook Mobilis en J.P. van Eesteren betrokken. In november verwierf Synchroon de opdracht voor de ontwikkeling van een deel van het stationsgebied van Arnhem. Op de betreffende kavel – een belangrijke schakel tussen het station en de binnenstad – komen woningen en een hotel.

Compact wonen op een toplocatie

Het in 2015 ontwikkelde concept XS DeLuxe is een voorbeeld van de innovatieve oplossingen die Synchroon biedt. De vraag naar microappartementen voor een- of tweepersoonshuishoudens op toplocaties in de binnenstad, is groot. In veel nieuwe projecten van Synchroon maakt dit concept onderdeel uit van de ontwikkeling, bijvoorbeeld in de Amsterdamse Houthaven. Op deze locatie nabij het centrum, waar Synchroon meer projecten ontwikkelt, zijn 260 XS DeLuxe-appartementen in voorbereiding. De toekomstige bewoners delen bepaalde voorzieningen, zoals een dakterras met wellness, logeerkamers en werkruimtes.

Herinrichting bedrijventerreinen

Omdat bouwruimte in de stad zo schaars is, zijn gemeenten en projectontwikkelaars actief met de herontwikkeling van oude bedrijventerreinen. Synchroon heeft hiervoor een aantal grote opdrachten verworven, waaronder Houthaven. In 2016 is ERA Contour in opdracht van Synchroon gestart met de bouw van diverse deelprojecten in deze oude haven in Amsterdam-West. Parkblok Houthaven bestaat uit vier gebouwen met verschillende woningtypen voor gezinnen en starters. Op de kop van de Haparandadam ontwikkelde Synchroon Frame: luxe appartementen in het hoge segment met een panoramisch uitzicht over het IJ.

Ook voor de appartementen die Synchroon buiten het centrum ontwikkelt is veel belangstelling en schrijven zich veel meer mensen in dan er appartementen beschikbaar komen. Een voorbeeld daarvan is het project Heroes op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Dit project bestaat uit drie woongebouwen (Goud, Zilver en Brons) met 151 appartementen.

In mei tekende Synchroon de exploitatieovereenkomst voor het plan Wisselspoor Utrecht. De ontwikkeling behelst de transformatie van een voormalig bedrijventerrein van NS nabij het centrum van de stad tot een gebied voor wonen, creatieve bedrijvigheid en horeca met behoud van het industrieel erfgoed: zoals de oude hallen en delen van wissels en sporen.

Woonmilieus aan de stadsrand

Niet alleen in het centrum, ook in de buitenwijken van de stad is de vraag naar nieuwbouwwoningen groot. Voor projectontwikkelaars is het een uitdaging om daar woningen te realiseren die voor een groter deel van de inwoners bereikbaar zijn. Zo realiseert Synchroon in Karspelhof, een woonwijk in de Bijlmermeer (Amsterdam-Zuidoost), 150 betaalbare en klimaatneutrale huuren koopwoningen. De woningen worden door ERA Contour gebouwd.

De kennis van gebiedsontwikkeling is ook op locaties buiten de stad van grote waarde. In een parkachtige omgeving van natuuren recreatiegebied Madestein, aan de zuidkant van Den Haag, ontwikkelt Synchroon samen met gebiedsontwikkelaar BPD en de gemeente Den Haag een exclusieve woonwijk met een typisch Haags karakter. In 2016 zijn de eerste woningen van het project Vroondaal aan het Park opgeleverd en in de zomer zijn fases 3 en 4 gestart.

Aan de rand van Zeist, in Kerkebosch, ontwikkelt Synchroon een kleinschalig en exclusief project. De woningen en appartementen van Life in the Woods bevinden zich in het bos of op de hei, midden in het Utrechts Landschap. Bij veel projecten van Synchroon speelt duurzaamheid uiteraard een belangrijke rol, maar enkele projecten springen er in dit opzicht uit. Finest of Ockenburg bijvoorbeeld. Dit project in het Haagse Kijkduin bestaat uit een mix van energieneutrale appartementen, villa’s en duinwoningen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van glas, hout en natuurlijke materialen. De 22 parkwoningen van het Utrechtse project Wonen op Smaak krijgen luchtwarmtepompen, wat ze zeer energiezuinig maakt (een energieprestatiecoëfficiënt van 0). Synchroon werkt hiervoor samen met onder andere energiebedrijf Eneco.

yoreM groeit

Het e-marketingbedrijf yoreM presteerde goed in 2016. Het bedrijf ontwikkelt vastgoed-projectwebsites en versterkt via e-marketing de mogelijkheden voor co-creatie van klant en ontwikkelaar. YoreM werft ook opdrachtgevers, adverteert online en verricht dataonderzoek om een gedetailleerde schets te kunnen maken van potentiële opdrachtgevers. Het bedrijf werkt voor TBI-ondernemingen maar in toenemende mate ook voor externe partijen. Inmiddels bestaat de helft van de opdrachtgevers uit beleggers, corporaties en andere ondernemingen die actief zijn in vastgoed.

Vastgoedadvies en bouwmanagement in onderwijs en zorg

HEVO is een gevestigde naam in de onderwijssector. Het vastgoedadvies- en bouwmanagementbureau heeft in 2016 opnieuw goed gepresteerd in deze sector. Daar staat tegenover dat het aantal opdrachten in de zorg pas aan het eind van dit jaar goed op gang kwam.

Onderwijs is de markt waarin HEVO van oudsher sterk vertegenwoordigd is. De portefeuille met opdrachten voor advies en bouwmanagement is goed gevuld. Door de aantrekkende economie steeg de vraag naar risicodragend projectmanagement (RPM). RPM wordt veel toegepast bij complexe huisvestingsvraagstukken van overheid, instellingen en ondernemingen. De opdrachtgever kan hiermee risico’s uitsluiten en maximale invloed uitoefenen in het voorbereidings- en uitvoeringsproces. HEVO is aanspreekpunt en eindverantwoordelijke. RPM is ook populair omdat het duurzaamheidsambities en -prestaties meetbaar maakt, iets waar opdrachtgevers steeds vaker vooraf om vragen.

In Capelle aan den IJssel is in december 2016 het nieuwe onderkomen van het IJsselcollege opgeleverd. Voor dit project heeft HEVO het RPM uitgevoerd.

Voor het primair en voortgezet onderwijs heeft HEVO een nieuwbouwkostenconfigurator ontwikkeld. Hiermee zien schoolbesturen en gemeenten wat de effecten van hogere kwaliteitseisen voor onderwijsgebouwen zijn op het normbudget.

Het aantal opdrachten in de zorg bleef in 2016 nog achter bij de groeiende behoefte aan nieuwe vastgoedzorgconcepten. Zorginstellingen moeten proactiever en strategischer sturen op hun vastgoedportefeuilles dan zij in het verleden gewend waren maar worden vaak geconfronteerd met ingewikkelde procedures als het om nieuwbouw gaat. Bovendien hebben ze vaak moeite om de financiering rond te krijgen.

In 2016 heeft HEVO zich extra ingespannen op deze markt, wat eind van het jaar heeft geleid tot twee grote opdrachten waarbij HEVO tevens externe financiering middels een buitenlandse belegger mogelijk heeft gemaakt. De Friese zorginstelling Stichting Rendant heeft de onderneming opdracht gegeven om twee zorggebouwen te ontwerpen, ontwikkelen en realiseren. Daarvoor voert HEVO ook het RPM uit.

In samenwerking met ABN AMRO heeft HEVO een onderzoek uitgevoerd naar de verduurzamingsopgave in de zorgsector. Daarin zijn concrete handvatten gegeven om met beperkte middelen en aantrekkelijke financieringscondities aanzienlijke verbeteringen te bereiken in de duurzaamheidsprestaties van zorggebouwen. Deze systematiek is breder toepasbaar voor overheids- en onderwijsgebouwen en zal in 2017 concreet worden uitgevoerd.

Terug
naar boven