TBI IN DE MARKT

Technologie & Energie

Intelligentie door technologie
Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ontwikkelingenMarktgebieden/klantenCompetenties TBI-ondernemingen in de markt
 • Ontwerpen (Design), realiseren (Build), onderhouden (Maintain) en exploiteren
 • Duurzame energietechnieken/ energiemonitoring
 • Technische en industriële automatisering & informatisering
 • Duurzame energie en warmteproductie en terugwinning
 • Beveiliging
 • Datacenters
 • Zuiveringstechniek
 • Hoogspanning
 • Verwarming en koeltechniek
 • Luchtbehandeling, ventilatie en airconditioning
 • Elektrische aandrijfsystemen
 • Marine Automation Systems
 • Toename technische systemen in wonen, werken en mobiliteit
 • Meer nadruk op waarde van de kwaliteit en prestatie over de gehele levensduur bij opdrachtgevers vertaalt zich naar verschuiving van verantwoordelijkheden naar de markt
 • Verschuiving naar prestatiegerichte onderhoudscontracten waarbij de functionaliteit van de installatie wordt geborgd
 • Modulair ontwikkelen, ontwerpen en realiseren (legolisering)
 • Utiliteitsbouw
 • Infra
 • Industrie
 • Marine & Offshore
 • Gebundelde kennis en ervaring op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, automatisering, ICT
 • Intelligente technische oplossingen in combinatie met integrale bouwconcepten
 • Vertrouwd met alle contractvormen
 • Ontwerpen (Design), realiseren (Build), onderhouden (Maintain) en exploiteren
 • Innovatiekracht

Intensivering technologiegebruik

Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en ze zijn steeds meer met elkaar verweven. Het internet of things, sensortechnologie en daaraan gekoppelde (big)data-analyses vergroten de toepassingsmogelijkheden en daarmee ook de complexiteit van technische systemen en installaties. We worden steeds afhankelijker van technologie en onze energiebehoefte neemt toe. Tegelijkertijd zien we dat klimaatdoelstellingen vragen om een snelle transitie van een centrale fossiele energievoorziening naar decentrale duurzame oplossingen. Technologie kan die transitie in beweging zetten.

Intelligentie door technologie is dan ook de visie van Croonwolter&dros. Met de afronding van de fusie in 2017 (tussen Croon Elektrotechniek en Ingenieursbureau Wolter & Dros) staat er een slagvaardig en innovatief techniekbedrijf werkzaam in de sectoren Utiliteit, Industrie, Infra, Marine & Offshore. Met de gebundelde kennis en ervaring op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en automatisering/informatisering is de onderneming in staat om intelligente en integrale oplossingen te bedenken, implementeren en onderhouden, waardoor klanten efficiënter kunnen presteren.

De missie van Eekels Technology is ‘Partner in Technical Solutions’. De onderneming voert projecten uit in de sectoren Marine & Offshore en Industrie & Infra in de disciplines elektrotechniek, werktuigbouw en technische automatisering. Daarnaast is de onderneming sterk in onderhouds- en servicewerkzaamheden.

Utiliteit

Door de hoge leegstand staat de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen nog steeds onder druk. Toch wist Croonwolter&dros een aantal mooie nieuwbouwprojecten te verwerven die door hun hoogwaardige technologiecomponent goed aansluiten bij het profiel van de onderneming. Zo gaat de onderneming de intensive care en het operatiekamercomplex van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem vernieuwen en uitbreiden. Croonwolter&dros en Rijnstate delen samen de risico’s, wat is vastgelegd in een alliantiecontract. Ook verwierf de onderneming de opdracht voor de realisatie van het nieuwe ‘hightech’ onderzoeksgebouw Matrix VII in Amsterdam.

Functionaliteit en duurzaamheid van gebouwen verbeteren

De vraag naar revitalisering en verduurzaming van bestaande gebouwen neemt toe. Functionaliteit, veiligheid en energiebesparing zijn daarbij de belangrijke thema’s. Croonwolter&dros bedenkt technologische oplossingen die bestaande gebouwen weer toekomstbestendig maken.

In 2017 is de onderneming gestart met ingrijpende aanpassingen aan het Gouvernement aan de Maas, het Limburgse provinciehuis. Na de renovatie voldoet het gebouw aan de energie-eisen voor overheidsgebouwen die in 2020 gaan gelden. Voor de huisvesting van hun nieuwe hoofdkantoor hebben Croonwolter&dros, Mobilis en Servicis bewust gekozen voor een bestaand kantoorpand.

Het MM25-gebouw in Rotterdam, dat begin 2018 met energielabel A wordt opgeleverd, is een echte ‘smart building’. Met het gebouwbeheersysteem wordt onder meer de binnenverlichting automatisch aangepast aan het daglicht. Sensoren meten hoeveel mensen zich in een ruimte bevinden en hoeveel verse lucht in de ruimte moet worden geblazen. In het Scheldekwartier in Vlissingen transformeert Croonwolter&dros de oude Zware Plaatwerkerij naar een nieuwe leefomgeving voor senioren. Dat de gehele technische ruimte in de eigen fabriek is voorbereid, levert de klant een tijds- en kostenbesparing op: ook bij slecht weer kan worden doorgewerkt en omdat de modules in BIM zijn ontworpen, zijn er nauwelijks faalkosten.

Groei aantal prestatiecontracten

Met het stijgend uitrustingsniveau van gebouwen en de toenemende complexiteit van installaties neemt ook de behoefte aan meer grip op beheer- en energiekosten toe. Croonwolter&dros ziet dit terug in een groeiend aantal prestatiecontracten, waarbij de functionaliteit van de installatie gedurende de looptijd wordt geborgd, en de gebruiker ervan wordt ontzorgd. In 2017 sloot Croonwolter&dros contracten af voor prestatiegericht onderhoud voor het nieuwe O|2 Labgebouw in Amsterdam, het nieuwe Thialf in Heerenveen, het Provinciehuis Brabant in ‘s-Hertogenbosch, de gebouwen en gebouwgebonden installaties van de Schelderadarketen (SRK) en voor honderden panden van zorginstelling Philadelphia.

Smart Energy – van bezit naar gebruik

Croonwolter&dros draagt al jaren bij aan de energietransitie en vindt het belangrijk een actieve rol in te nemen. Met de oprichting van het nieuwe bedrijfsonderdeel Croonwolter&dros Smart Energy neemt de onderneming zelf de verantwoordelijkheid door duurzame projecten niet alleen te realiseren en exploiteren, maar ze ook te ontwikkelen en financieren. In 2017 is Croonwolter&dros Smart Energy een samenwerking aangegaan met Switch Energy, expert in de ‘supply chain’ van zonne-energie. Inmiddels zijn de eerste zonneparken aangelegd. De ambitie is om in 5 jaar tijd 135 megawatt aan duurzame energie op te wekken.

Veiliger dankzij technologie

De specialistische beveiligingsafdeling van Croonwolter&dros, GBBS, hielp in 2017 de gemeente Rotterdam met het oplossen van een vervoersveiligheidsprobleem. Vervoerder RET kon wel registreren wie er in de metro stapte, maar was niet in staat reizigers te volgen. Samen met TNO ontwikkelde GBBS een systeem dat razendsnel videobeelden kan vergelijken. Croonwolter&dros kreeg een opdracht van de gemeente Groningen om een geavanceerd videomanagementsysteem (VMS) te implementeren dat verschillende camera’s integreert waardoor in ‘real time’ verschillende locaties in de stad kunnen worden gemonitord.

Groei projecten datacenters

In de nichemarkt datacenters heeft Croonwolter&dros zijn positie verder versterkt. De installaties in datacenters hebben een zeer hoge technologiegraad en stellen hoge eisen aan de veiligheid en energiehuishouding. Dat maakt deze markt voor Croonwolter&dros interessant. De onderneming biedt de klant voordelen door installaties in de prefabfabriek te ontwerpen en testen, zodat er minder testen ‘on site’ nodig zijn. In 2017 verwierf Croonwolter&dros onder andere de opdracht om samen met VolkerWessels een datacenter voor E-Shelters in Amsterdam te bouwen. Daarnaast gaat de onderneming het datacenter van Océ moderniseren.

Infra

Croonwolter&dros heeft in de inframarkt een sterke positie opgebouwd, met name in de segmenten tunnels (installatie, onderhoud en beheer) en sluizen (onderhoud en beheer). Omdat de eisen aan duurzaamheid en veiligheid complexe technologische oplossingen en gedegen onderhoud vereisen, groeit de rol van Croonwolter&dros. Steeds vaker neemt de onderneming ook de regie- en adviesrol op zich.

In 2017 is Croonwolter&dros in de bouwcombinatie Comol5 gestart met de realisatie van de RijnlandRoute, de nieuwe weg van Katwijk naar Leiden. De units voor de tunnel zijn in de fabriek in Eindhoven ontworpen en geprefabriceerd. Voordat ze uiteindelijk naar de tunnel gaan, worden ze samen met de klant getest. Door dit proces op deze wijze in te richten, weet de opdrachtgever dat als over 2,5 jaar de tunnel klaar is, de installaties naar behoren werken. Dit bespaart tijd terwijl de kwaliteit omhoog gaat.

Samen met Mobilis en Nico de Bont is Croonwolter&dros gestart met de grootschalige renovatie van de Maastunnel in Rotterdam. De ondernemingen zorgen er samen voor dat de tunnel in 2019 voldoet aan de nieuwe Wet tunnelveiligheid zonder daarbij de ‘look and feel’ aan te tasten.

De gestructureerde aanpak en kennis van tunnels en sluizen heeft Croonwolter&dros diverse prestatiecontracten opgeleverd. Zo voert de onderneming samen met Arcadis en Hollandia Services risicogestuurd onderhoud uit aan de spuikokers in de Afsluitdijk. Daarbij onderzoeken ze eerst of een object nog functioneert zoals bedoeld en of het dat ook de komende tijd nog zal doen. Er vindt dus niet langer standaard groot onderhoud plaats, maar eerst wordt beoordeeld of het onderhoud ook echt nodig is. Voor Rijkswaterstaat gaan de ondernemingen de komende drie jaar twaalf bruggen en vier schutsluizen in Zuid-Holland onderhouden en renoveren, waaronder de Van Brienenoordbrug en de Merwedebrug. Andere onderhoudscontracten die Croonwolter&dros heeft verworven betreffen de verkeers- en tunneltechnische installaties (VTTI) in de Westerscheldetunnel en de capaciteitsuitbreiding van de A15 Maasvlakte Vaanplein.

Marine & offshore

In de Marine & Offshoremarkt liepen de investeringen in de olie- en gasgerelateerde markt verder terug. Toch heeft Eekels Technology goed gepresteerd met onder andere de lopende orders in seriebouw van schepen en een aantal mooie hoogwaardig technologische projecten.

Zo heeft Eekels de complete technische installatie voor de m.s. Egbert Wagenborg ontworpen en geleverd. Dit grootste schip ooit gebouwd in het noorden van Nederland heeft een zeer laag brandstofverbruik en is in november uitgeroepen tot winnaar van de KVNR Shipping Award 2017. Eekels leverde ook installaties voor een ‘yachtsupport vessel’, een luxe superjacht en een onderzoeksschip voor Damen Shipyards. Samen met Huisman heeft de onderneming het volledige traject van engineering, productie en afnametest doorlopen van de drivepanelen voor een 5.000mt ‘tub mounted crane’ voor op een platforminstallatie/-verwijdering en pijplegschip.

Croonwolter&dros ziet goede kansen in offshore windparken. Overal op de Noordzee en de Oostzee worden nieuwe offshore windparken aanbesteed en in gebruik genomen. Samen met Hollandia Offshore speelt de onderneming in op de marktvraag naar een totaalaanbod van gespecialiseerde staalconstructies en bijbehorende installatietechniek. Dankzij hun financiële slagkracht, kennis en ervaring is een van de sterkste, meest ervaren combinaties in de markt gesmeed.

Industrie

Na jaren van bezuinigingen op onderhoud en nieuwbouwprojecten, gaat het ook in de industrie weer een stuk beter. Croonwolter&dros en Eekels Technology profiteren hiervan. Croonwolter&dros werkt samen met Mobilis aan onderhoud voor TenneT, en bouwt in Meppel een energie-installatie op biomassa voor de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen.

Bijzonder hieraan is dat de onderneming de wijk niet alleen bouwt, maar ook van energie voorziet. Voor Mitsubishi Materials Corporation gaat de onderneming een recyclecentrum bouwen op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Ook Eekels Technology kreeg een aantal mooie opdrachten. Met de ‘uitbreiding waterzuivering’ en ‘capaciteitsvergroting groengasopwekking’ levert Eekels een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Suiker Unie. Voor Eneco heeft de onderneming gewerkt aan de uitbreiding van de centrale Bio Golden Raand met een stoomturbine die stoom levert aan AkzoNobel op hetzelfde industrieterrein.

Terug
naar boven