TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Technologie

Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ontwikkelingenMarktgebieden/klantenCompetenties TBI-ondernemingen in de markt
 • Ontwerpen (Design), realiseren (Build), onderhouden (Maintain) en exploiteren
 • Duurzame energietechnieken / energiemonitoring
 • Technische en industriële automatisering & informatisering
 • Zuiveringstechnische installaties
 • Paneelbouw
 • Datacenter (ver)bouwen
 • Alarmmanagement / detectiesystemen (water/brand)
 • Toegangscontrole & beveiligingssystemen
 • Meet- en regeltechniek
 • Zorgdomotica-oplossing
 • Electrical Heat tracing
 • Hoogspanning
 • Verwarming en koeltechniek
 • Survey and Inspection
 • Luchtbehandeling, ventilatie en airconditioning
 • Elektrische aandrijfsystemen
 • Marine Automation Systems
 • Walstroomaansluitsystemen
 • Verschuiving naar levenscyclusbenadering, meer ontwerpverantwoordelijkheid en andere daarbij behorende contractvormen als UAV-GC en financieringsconstructies DBFMO
 • Meer nadruk op waarde van de kwaliteit en prestatie over de gehele levensduur bij opdrachtgevers vertaalt zich naar verschuiving van verantwoordelijkheden naar de markt
 • Toename routinematige onderhoudswerkzaamheden door focus opdrachtgevers op de eigen corebusiness
 • Verschuiving naar prestatiegerichte onderhoudscontracten
 • Toename toepassing van intelligente techniek die wordt bestuurd via internet/web/apps
 • Utiliteitsbouw
 • Infra
 • Industrie
 • Marine & Offshore
 • Hoogwaardige kennis van elektrotechniek, automatisering, ICT
 • Specialist op het gebied van werktuigbouwkunde
 • Intelligente technische oplossingen in combinatie met integrale bouwconcepten
 • Vertrouwd met alle contractvormen

Intelligentie door technologie

De werkzaamheden van de TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Eekels Technology zijn breed gespreid binnen de sectoren Utiliteit, Industrie, Infra en Marine & Offshore. Deze ondernemingen hebben gespecialiseerde kennis en expertise op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, automatisering en informatisering in huis.

Zij bieden opdrachtgevers in verschillende markten oplossingen die gebouwen, constructies en systemen veiliger, duurzamer en intelligenter maken. Met intelligente, ‘zelfdenkende’ en ‘zelflerende’ systemen maken zij processen in of van schepen, tunnels, gebouwen en fabrieken efficiënter en effectiever.

Een gezicht naar de markt

In 2015 heeft TBI besloten om de technologische kennis en expertise van Croon Elektrotechniek en Ingenieursbureau Wolter & Dros te bundelen en de TBI-ondernemingen te laten fuseren tot één sterke techniekonderneming onder de naam Croonwolter&dros. Samen hebben ze de kennis en de ervaring om intelligente systemen en integrale oplossingen te bedenken, te implementeren, te beheren en te onderhouden, waardoor klanten efficiënter kunnen presteren. Met het bundelen van de expertises staat er bovendien een slagvaardiger en kostenefficiëntere organisatie.

In het verslagjaar hebben de ondernemingen gewerkt aan de realisering van de fusie die op 1 januari 2017 is afgerond. Per dezelfde datum zijn de woningbouwactiviteiten ondergebracht bij Comfort Partners.

Gebouwen toekomstbestendig maken

De sector utiliteit was ook in 2016 een uitdagende markt waar de prijzen nog steeds onder druk stonden. De concurrentie was onverminderd groot en kansen deden zich net als in het jaar ervoor vooral voor op het gebied van herontwikkeling van bestaand vastgoed. Verduurzaming en functionaliteit zijn daarbij de belangrijke thema’s. Zo kreeg Croonwolter&dros de opdracht acht Nederlandse winkelcentra te verduurzamen voor vastgoedeigenaar Wereldhave. De nieuwe inrichting van de installaties moet leiden tot een forse energiereductie. Voor vastgoedbelegger NSI gaat de onderneming twintig gebouwen revitaliseren, om zo het energieverbruik de komende vier jaar met jaarlijks 7 procent terug te brengen. Voor beide opdrachten werkt Croonwolter&dros samen met ingenieursadviesbureau Sweco. Samen met TBI-onderneming Timmermans Infratechniek verwierf Croonwolter&dros de opdracht van de provincie Limburg voor de renovatie van Het Gouvernement te Maastricht. Voor het project heeft de onderneming een Lean-planning gemaakt met als resultaat dat de doorlooptijd van één etage is teruggebracht van 55 naar 36 werkdagen. Het complete project bestaat uit 26 bouwdelen die elk één tot vijf etages hebben, dit levert een grote besparing op. Door deze efficiënte planning kunnen de medewerkers van de provincie doorwerken tijdens de werkzaamheden.

Met de groei van ‘het nieuwe werken’ stijgt ook de vraag naar flexibele, functionele werkplekken die daarop aansluiten. Om hiervoor innovatieve oplossingen te kunnen bedenken, moeten we weten hoe mensen een gebouw gebruiken en waaraan ze behoefte hebben.

Daarom maken we steeds vaker gebruik van sensortechnologie. Sensoren in gebouwen registreren wanneer het gebouw wordt gebruikt en hoe de luchtkwaliteit en het energieverbruik zijn. Door deze data slim te gebruiken, creëren we smart buildings die gebruikers maximaal faciliteren.

Daarom maken we steeds vaker gebruik van sensortechnologie. Sensoren in gebouwen registreren wanneer het gebouw wordt gebruikt en hoe de luchtkwaliteit en het energieverbruik zijn. Door deze data slim te gebruiken, creëren we smart buildings die gebruikers maximaal faciliteren.

Bestaand pand wordt nieuw hoofdkantoor

In 2017 wordt het MM25-gebouw in Rotterdam door J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros grondig verbouwd tot het nieuwe hoofdkantoor van de TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Mobilis en Servicis. Om aan te tonen dat bestaande gebouwen heel goed dienst kunnen doen als moderne werkomgeving, heeft TBI heel bewust gekozen voor revitalisatie van een bestaand kantoorpand. Sensortechnologie, moderne installaties en een deels nieuwe gevel transformeren het pand tot een smart building met een modern en comfortabel werkklimaat, dat ook nog eens bijzonder energiezuinig is (energielabel A).

Ontwerpen met bim, prefabriceren in de fabriek

Vooral bij grote projecten werken wij steeds vaker met BIM waarbij alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Bij renovaties is deze techniek van grote waarde, omdat 3D-scans bijvoorbeeld meer informatie geven over de installaties in oude gebouwen dan tekeningen. Die kunnen door verbouwingen in het verleden zijn achterhaald. De scans brengen complexe situaties nauwkeurig in beeld, waardoor we fouten kunnen voorkomen en sneller kunnen werken.

Een voorbeeld van een project dat met BIM grotendeels is voorbereid in de fabriek, is de protonenkliniek HollandPTC in Delft. In deze kliniek, die Croonwolter&dros samen met J.P. van Eesteren realiseert, worden vanaf 2017 kankerpatiënten behandeld met protonentherapie. Om de vrijkomende straling tegen te houden, moesten er tot vier meter dikke betonnen muren worden gebouwd met daarin 3,5 km aan leidingwerk. Het hele project, van engineering tot en met de uitvoering, is in BIM ontworpen. Daardoor konden onder meer de mantelbuizen voor de databekabeling in de eigen fabriek in Amersfoort efficiënter worden geprefabriceerd.

Croonwolter&dros en J.P. van Eesteren bouwen ook mee aan het nieuwe laboratorium van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) in Utrecht. De opdracht voor het CBS is een bijzonder werk omdat er een compleet nieuw gebouw over de bestaande bibliotheek heen wordt gebouwd. Vanwege de complexiteit en de korte doorlooptijd, is ook dit project geheel in BIM uitgewerkt.

Groei in onderhoud en beheer

Steeds meer opdrachtgevers willen het technisch beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties na de oplevering ervan voor een langere termijn vastleggen in een prestatiecontract. Met zo’n contract wordt de functionaliteit van de installatie gedurende de looptijd geborgd.

In 2016 heeft Croonwolter&dros een prestatiecontract voor minimaal vijf jaar verworven voor de werktuigbouwkundige installaties, inclusief het WKO-systeem, voor mbo-school Aventus. Ook heeft de onderneming een prestatiecontract verworven voor de beveiligingsinstallaties van het nieuwe stadskantoor van Utrecht. Met J.P. van Eesteren tekende Croonwolter&dros een geïntegreerde DBM-overeenkomst (Design, Build & Maintain) voor de eerste fase van een nieuwe duurzame passagiersterminal op Lelystad Airport. Behalve voor het ontwerp en de realisatie is de onderneming ook verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het nieuwe gebouw tot 2033.

Onderhoud aan tunnels, bruggen en sluizen

Bij infrastructurele projecten als tunnels, bruggen en sluizen maakt technologie in toenemende mate onderdeel uit van een multidisciplinaire totaaloplossing. Elektrotechnische en werktuigbouwkundige systemen raken steeds meer verweven, doordat verlichting, beveiliging, branddetectie, datanetwerken, klimaatinstallaties en luchtbehandeling steeds vaker vanuit één centraal systeem worden aangestuurd. De verschillende systemen moeten dan perfect op elkaar zijn afgestemd.

Voor dergelijke projecten wensen opdrachtgevers de hele techniek, inclusief het onderhoud van de installaties, steeds vaker onder te brengen in één contract. De gestructureerde aanpak en specifieke expertise op dit gebied heeft Croonwolter&dros een aantal grote installatie- en onderhoudsopdrachten opgeleverd. Zo verwierf de onderneming in 2016 de opdracht voor het onderhoud van de Lorentz- en Stevinsluizen in Kornwerderzand.

In februari 2016 is de verbreding van de A15 Maasvlakte- Vaanplein opgeleverd. Voor de komende 25 jaar is Croonwolter&dros verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Ook heeft de onderneming de opdracht gekregen om de Sluiskil-, Schelde- en Velsertunnel te onderhouden. Een ander project dat het samen met Mobilis zal uitvoeren, is de uitbreiding van Sluis Eefde met een tweede sluiskolk. De technische installaties van de sluis worden energiezuinig uitgevoerd door de installatie van zonnepanelen.

Totaaloplossing voor datacenters

Datacenters zijn een interessante nichemarkt voor Croonwolter&dros. Betrouwbaarheid, veiligheid, de juiste connectiviteit en energie- en klimaatvoorzieningen zijn hierbij van groot belang. Croonwolter&dros heeft veel ervaring in het bouwen en inrichten van datacenters waarbij de meest innovatieve technieken voor duurzaamheid en energieefficiëntie worden toegepast, zoals bij het datacenter van het UMCG in Groningen. Daarnaast heeft de onderneming voor InterXion in 2016 de eerste twee fasen van het nieuwe datacenter AMS8 in Schiphol-Rijk gerealiseerd.

Innovatief in scheepstechniek

Marine & Offshore liet in 2016 een wisselend beeld zien. Ook dit jaar waren de investeringen in de olie- en gasgerelateerde markt minimaal. Daar staat tegenover dat de investeringen in offshore windenergieparken en schepen toenamen. Eekels Technology kan terugkijken op een goed jaar. Croonwolter&dros en Eekels Technology zagen een groei in opdrachten voor en dienstverlening aan bevoorradingsschepen, ferry’s, cruiseschepen en jachten. Eekels Technology gaat de complete elektrische installaties leveren voor een ‘fast yacht supportvessel’ (Damen Shipyards) en voor een vaartuig voor visserijonderzoek.

Eekels Technology heeft in 2016 de opdracht voor de engineering, fabricage en commissioning van de drive panelen voor twee 10.000mt ‘tub mounted cranes’ voor het nieuw te bouwen kraanschip “SLEIPNIR” van eigenaar Heerema Offshore Services met succes afgerond.

In de sector Marine & Offshore verandert de vraag. Zo ervaart de branche toenemende druk om ‘groener’ te worden. Als ‘system integrator’ ziet Eekels Technology hier een toekomst voor hybride technieken. De onderneming kan hier goed op inspelen door de inzet van haar expertise op het gebied van complete elektrische aandrijfsystemen, zoals generatoren, frequentieomvormers en elektromotoren. Vaak wordt dit gecomplementeerd met een power management systeem als onderdeel van de vaak ook te leveren ‘Total Ship Automation’ software.

Innovatieve oplossingen voor de industrie

Zowel Croonwolter&dros als Eekels Technology zijn actief in de industriële markt. Eekels Technology realiseert hiervoor elektrotechnische en werktuigbouwkundige oplossingen. In 2016 is de onderneming begonnen aan de uitbreiding van de plant Eneco Bio Golden Raand (BGR) in Delfzijl. In dit multidisciplinaire project met Eneco en Tebodin neemt Eekels Technology de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en civiele werkzaamheden voor haar rekening. Croonwolter&dros heeft samen met SAG en Mobilis in het samenwerkingsverband SC&M de opdracht gekregen om dertien hoogspanningsstations van TenneT te renoveren. Het project bestaat uit diverse engineerings- en installatiewerkzaamheden, waaronder paneelbouw en het renoveren van de beveiligingen en besturingen van de stations.

Terug
naar boven