TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Innovaties in de keten

Duurzaamheid samen versnellen

In 2020 moet de gehele (bestaande) huurwoningvoorraad van de woningcorporaties in Nederland gemiddeld energielabel B hebben en moet nieuwbouw volledig energieneutraal zijn. Uit onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat de kans dat die doelstelling wordt gehaald, klein is. Ruim driekwart van die woningen zit nog onder dat gemiddelde en er zijn teveel belemmeringen om dat met een eindspurt goed te maken.

Daarom is TBI lid geworden van de Stroomversnelling. Dit netwerk van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, woningcorporaties, gemeentes, financiers en netbeheerders wil de verduurzaming van de bestaande bouw een impuls geven. Met het lidmaatschap zullen de TBI-woningbouwondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep nóg beter in staat zijn om aan hun duurzaamheidsambities invulling te geven. Zo willen zij het concept van de Nul op de Meter (NOM)-woning voor de nieuwbouw die binnen TBI WOONlab is ontwikkeld, uitbreiden met NOM-producten voor bestaande bouw.

Samenwerking met start-ups

Sinds 2014 is TBI partner van tech-bedrijfsincubator YES!Delft. We zien de samenwerking met start-ups als een effectieve manier om innovaties aan onze klanten te leveren. Het maakt onze ondernemingen energiek en innovatief in een traditionele markt en scherp op de marktvraag van de toekomst. Zo werkt Croonwolter&dros samen met Things Connected aan slimme bouwplaatsen en met PEEEKS om het gebruik van duurzaam opgewekte energie voor klanten te maximaliseren. Comfort Partners werkt samen met De Energiebespaarders voor energetische woningverbetering en met Solar Monkey om zongaranties te leveren op zonnepanelen. MDB werkt samen met EnergyShifft voor energiebesparing op bouwplaatsen via gamification.

Terug
naar boven