TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Duurzame innovatie en kwaliteit

Onze maatschappij is in transitie, er ontstaat een ‘andere’ economie. Veranderende marktomstandigheden en klantvragen stimuleren TBI-ondernemingen om processen slimmer en soms ook radicaal anders te organiseren. Innovatie en duurzaamheid blijven daarom sleutelwoorden voor de ontwikkeling van onze sector: wie niet innoveert doet straks niet meer mee. Daarom is het essentieel dat TBI nieuwe (aanvullende) diensten, technologieën of verdienmodellen ontwikkelt.

De TBI-ondernemingen werken op steeds meer projecten multidisciplinair en integraal samen, zowel binnen de clusters als over de clusters heen. Door onze krachten te bundelen, genereren we nieuwe kennis en kunde. We combineren onze specialistische expertise op het gebied van techniek, bouw en infra en creëren zo inspirerende platforms voor discipline overschrijdende innovatie, zoals TBI kennisLAB en TBI WOONlab. Samenwerking stimuleren we ook met onze gezamenlijk aanpak van HRM en ICT en de uitreiking van de TBI Innovatieprijs. Met het TBI Innovatiefonds ondersteunen we innovaties die het belang van een individuele onderneming overstijgen, omdat ze waarde creëren voor TBI als geheel.

In 2016 bedroeg de omvang van het fonds €1,5 miljoen. Dit bedrag komt bovenop de investeringen in innovatie door de individuele TBI-ondernemingen.

TBI is een echte netwerkorganisatie. Oók als het gaat om co-creatie met partners, opdrachtgevers en klanten. Ons partnership met tech-incubator YES!Delft geeft ons bijvoorbeeld een goede basis om op door te bouwen. TBI zal in 2017 nog meer inzetten op het verbeteren van dit ‘ecosysteem’ voor innovatie.

Het begint met virtueel bouwen

TBI kennisLAB is het expertisecentrum waar TBI-collega’s multidisciplinair samenwerken, zowel fysiek als virtueel. Het centrum is in 2014 opgericht om de integrale samenwerking te versterken. TBI kennisLAB is een broedplaats voor innovatie en expertise op het gebied van Systems Engineering (SE) en BIM. Medewerkers van TBI-ondernemingen die met BIM werken kunnen hier kennis uitwisselen en meewerken aan projecten. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van een virtuele BIM-server.

Het doel van TBI kennisLAB is dat alle integrale TBI-projecten volgens SE- en BIM-werkmethodieken worden uitgevoerd. In samenwerking met Autodesk, Microsoft en andere partners heeft TBI daarom ook in 2016 verder geïnvesteerd in BIM en SE. Zo hebben we bij de bouw van het EPO onderzocht of we BIM 360 Field ook op de bouwplaats zelf kunnen gebruiken. Na goede ervaringen hebben we de iPad-app op meerdere bouwplaatsen ingezet, zoals bij de bouw van HollandPTC. Uitvoerders hebben daarmee op de bouwlocatie de complete bibliotheek van 3D-modellen en documenten tot hun beschikking.

Ook werken we aan de ontwikkeling van nieuwe (inter)nationale BIM-normen. Het TBI kennisLAB faciliteert en ondersteunt TBIondernemingen om honderd procent BIM-werken mogelijk te maken.

Efficiënter werken in bim

Om werken met BIM nog efficiënter te maken, hebben de TBI-bouwondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep zich aangesloten bij het samenwerkingsplatform Collaborea. Dit initiatief van CAD & Company moet het controleren, communiceren en verwerken van op- en aanmerkingen op BIM-modellen sneller en makkelijker maken. In Collaborea staat alle informatie over een bouwproject overzichtelijk op één plek die alle betrokkenen kunnen raadplegen. Ook hebben we samen met veertien partijen uit de bouw afspraken gemaakt over de levering van informatie uit BIM en de structuur van informatiemodellen. De basisafspraken van dit initiatief van BuildingSMART maken het mogelijk om consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uit te wisselen in de keten.

TBI innovatieprijs

De TBI Innovatieprijs vormt een belangrijk platform voor vernieuwing. In 2016 waren er 32 inzendingen uit onze TBI-ondernemingen, die twee winnaars opleverden. In de categorie ‘Beste innovatie’ won het renovatieconcept BETER OP DE METER. BETER OP DE METER is een concept om bestaande portiekwoningen tegen een relatief laag bedrag van circa € 30.000 per woning 80 procent energiezuiniger te maken. Hiervoor werken ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep samen met Hemubo, Rutges Vernieuwt en Smits Vastgoedzorg. In de categorie ‘Ideeën’ ging de prijs naar elektronisch balanceren klimaatinstallaties. Het elektronisch balanceren van klimaatinstallaties is een manier om klimaatsystemen op afstand in te regelen. De afbouw- en inregeltijd worden hierdoor verkort en de gebruikers ondervinden minder hinder, omdat plafonds niet meer open hoeven te worden gemaakt. De inzending was een idee vanuit Croonwolter&dros.

TBI WOONlab

In TBI WOONlab ontwikkelen enkele TBI-ondernemingen samen nieuwe concepten, processen, producten en diensten voor nieuwbouw en renovatie. Vanuit TBI WOONlab is gestart met Expeditie Gratis Wonen, een initiatief van AM, BAM Woningbouw, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab om duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen toegankelijk te maken voor iedereen. De expeditie wordt gevormd door vier multidisciplinaire expeditieteams: Digitaal Wonen, Stad van Strax, CenterCity en 100 procent woongeluk met 50 procent korting.

Net als in 2015 heeft TBI WOONlab weer het Predicaat Excellent Concept ontvangen voor de woningconcepten beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis. Dit keurmerk van de onafhankelijke Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB) is voor de klant een garantie dat hij werkelijk krijgt geleverd wat hem is beloofd. Ook heeft TBI WOONlab een gevelontwerpwedstrijd gehouden voor ontwerpers en architecten. De meest inspirerende en baanbrekende ideeën worden opgenomen in de collectie van lekkerEIGENhuis. Binnen deze (standaard) ontwerpen heeft de consument maximale vrijheid om de gevel naar eigen smaak aan te passen.

Samenwerking binnen de bouwcampus

Goede ideeën voor innovaties kunnen ook ontstaan uit samenwerkingsverbanden met andere partijen. Daarom ondersteunt TBI De Bouwcampus in Delft. De Bouwcampus is begin 2016 officieel gelanceerd en moet dé ontmoetingsplaats worden voor verschillende partijen in de gehele bouwsector. Door samen te werken, worden zij gestimuleerd om sneller, doelgerichter en kwalitatiever te innoveren en oplossingen te bedenken voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, maar ook gemeenten, ingenieursbureaus, bouwondernemingen en schoolbesturen kunnen hier hun maatschappelijke vraagstukken neerleggen.

Terug
naar boven