MILIEU - Reduceren impact

Energie en CO2

Het energieverbruik in de gebouwde omgeving bedraagt in Nederland circa 40 procent van het totale nationale energieverbruik en veroorzaakt 30 procent van de CO2-uitstoot. Daarnaast is ongeveer een kwart van het verkeer aan de bouw gerelateerd.

Energie

TBI wil het gebruik van (fossiele) brandstoffen reduceren en het gebruik van duurzame energie vergroten. Hiervoor verduurzamen we het eigen energieverbruik (scope 1 en 2) en stimuleren we onze opdrachtgevers en leveranciers dat ook te doen. Het totale energieverbruik van TBI in 2016 was 388 TJ (2015: 405 TJ). Dit heeft geleid tot 27,8 kton CO2-emissies (2015: 29 kton). Daarmee is in 2016 een absolute CO2-reductie van 4,1 procent gerealiseerd ten opzichte van 2015. Afgezet tegen de bedrijfsopbrengsten bedroeg het energieverbruik 246 GJ/miljoen euro (2015: 258 GJ/miljoen euro). Voor CO2- emissies was dit 17,7 ton/miljoen euro (2015: 18 ton/miljoen euro).

Mobiliteit en logistiek

Mobiliteit bepaalt voor circa 85 procent de CO2-footprint van TBI. De emissies van het wagenpark blijven dalen (18,4 kton; 2015: 20 kton). Dit is met name toe te schrijven aan de toenemende inzet van energiezuinige(re) voertuigen. In 2016 is een nieuwe leaseregeling geïntroduceerd waarbinnen de CO2-normering van onze voertuigen nog verder is aangescherpt. Binnen TBI is ook aandacht voor duurzamere (bouw)logistiek. TBI-ondernemingen nemen diverse initiatieven om de bouwlogistiek efficiënter te organiseren. Zo wordt geëxperimenteerd met verschillende zogeheten bouwticketsystemen en het gebruik van logistieke hubs voor onze projecten in binnenstedelijke gebieden.

Duurzame bouwplaats

De TBI-ondernemingen voeren structureel overleg over het verduurzamen van de bouwplaats, met specifieke aandacht voor veiligheid en energieverbruik. De menukaart duurzame en innovatieve bouwplaats en investeringen in een duurzame bouwkeet zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zijn stappen gezet voor de ontwikkeling van een aggregaat op waterstof als energievoorziening voor bouwmaterieel. Naar verwachting zullen we deze in 2017 op onze projecten kunnen inzetten.

Bouwticketsysteem optimaliseert aanvoer

Voor de bouw van Hotel Amstelkwartier in Amsterdam gebruikt J.P. van Eesteren het bouwticketsysteem. Met dit web-based platform kunnen transporten inclusief de logistieke hulpmiddelen (kraan, heftruck, lift) beter worden gepland en op elkaar afgestemd, waardoor ze het bouwproces veel minder verstoren. Het systeem is onderdeel van het nieuwe Logistiek Management Systeem. Daarmee kunnen ook voorraden worden beheerd en de CO2-uitstoot worden berekend. Het gebruik van het systeem leverde een aanzienlijke afvalreductie op. Door de metalstudprofielen en de gipsplaten vooraf op maat te laten maken en te voorzien van sparingen, hoefde veel minder afval te worden vervoerd. J.P. van Eesteren wil het bouwticketsysteem ook gebruiken voor toekomstige projecten.

Terug
naar boven