Milieu - Reduceren impact

TBI is zich bewust van de impact die bouwactiviteiten hebben op het milieu. Hier met verantwoordelijkheid, aandacht en zorg mee omgaan, zien we als onze morele plicht. Daarom zetten alle TBI-ondernemingen bij hun activiteiten in op energie-efficiëntie, optimalisatie van (bouw)logistiek, bouwplaatsmanagement, duurzaam gebruik van grondstoffen en duurzaam inkopen.

PrioriteitenDoelstellingenResultaten
Verkleinen CO2-footprint (energie en mobiliteit) >30% reductie CO2-emissies (scope 1 en 2 ) t.o.v. 2011 >25% reductie CO2-emissie – scope 1 (t.o.v. 2011)
>58,7% reductie CO2-emissie – scope 2 (t.o.v. 2011)
Optimaal benutten van (natuurlijke) grond- en hulpstoffen > 75% afvalscheiding
> 95% gecertificeerd duurzaam hout
72,8% gescheiden afval (2015: 71%)
>91% van toegepast hout betreft gecertificeerd duurzaam hout (2015: 95%)
Duurzaam opereren in de waardeketen > 85% leveranciersbeoordelingen inclusief duurzaamheid 78,2% van leveranciers mede beoordeeld op milieuprestaties (2015: 84%)
Terug
naar boven