Medewerkers - Aantrekkelijke werkomgeving bieden

Opleiding en training

Door een veranderende klantvraag en de toenemende complexiteit van projecten krijgen functies vaak een andere invulling. Daarom zijn kennisdeling en -ontwikkeling evenals samenwerking van cruciaal belang. Ons opleidingshuis TBI acdmy ontwikkelt huidig en toekomstig leiderschap en faciliteert persoonlijke ontwikkeling met programma’s voor diverse doelgroepen. De opleidingsprogramma’s ondersteunen de samenwerking tussen de diverse disciplines en bevorderen de synergie tussen de verschillende TBI-ondernemingen. Het delen van ervaringen en best practices zijn binnen TBI acdmy belangrijke onderdelen van alle leerprogramma’s. Wij werken met tools als Systems Engineering, BIM en Mobilizer. Het delen van ervaringen op deze gebieden hebben we in al onze leerprogramma’s opgenomen.

In 2016 hebben wij ons aanbod geëvalueerd en is besloten dit in 2017 te verbreden met onder andere projectmanagementmodules. Wij investeerden in totaal ruim 60.097 uur en € 3,9 miljoen in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers (46.300 uur en € 3,2 miljoen in 2015). 39 medewerkers hebben deelgenomen aan een opleidingsprogramma van TBI acdmy (35 in 2015). TBI acdmy werkt hierbij samen met de Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management en met De Baak. Het figuur toont welke programma’s TBI acdmy biedt aan de verschillende doelgroepen binnen ons concern. Een aantal nieuwe programma’s wordt nog ontwikkeld en zal in 2017 worden aangeboden.

THEMABIJEENKOMSTEN

Regelmatig organiseren wij diverse themabijeenkomsten voor medewerkers van TBI om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. Zo kunnen jonge, ambitieuze TBI-medewerkers zich aansluiten bij BIT: Bring It Together, een netwerk voor en door jonge TBI-professionals. Dit jaar heeft BIT vier bijeenkomsten georganiseerd waar zij hun kennis en ervaringen konden delen en hun netwerk konden uitbreiden. Inmiddels telt het jongerennetwerk 202 leden (169 in 2015). Een andere netwerkbijeenkomst voor jonge professionals is de ‘Meet the RvB-lunch’ die in 2016 vier keer plaatsvond. De ontmoetingen tussen jongeren en Raad van Bestuur zijn inspirerend omdat kennis en inzichten over en weer worden gedeeld. Daarnaast hebben we ook dit jaar verschillende inspiratiesessies en kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor directies en managementgroepen. Onderwerpen als leiderschap, innovatie en ondernemerschap stonden daarin centraal. Nieuw in 2016 was de Financial Community waarin financiële managers en controllers binnen TBI elkaar ontmoetten en kennis en ervaring uitwisselden.

Met elkaar in contact blijven

TBI acdmy organiseert regelmatig bijeenkomsten TBI acdmy CONNECTED. Hier kunnen deelnemers die een opleidingsprogramma hebben afgerond elkaar weer persoonlijk ontmoeten. Oud-deelnemers van een TRAINEE-, TALENT-, TEAM- of TOP-traject krijgen daarmee de kans met elkaar én met TBI acdmy verbonden te blijven en hun netwerk te vergroten.

Terug
naar boven