Medewerkers - Aantrekkelijke werkomgeving bieden

TBI investeert in mensen en maatschappelijke vooruitgang. Zo creëren wij samen de leefomgeving van de toekomst. Het is onze ambitie om in 2020 de beste werkomgeving voor talent te zijn en daarmee de beste partner voor onze klanten. Onze kernwaarden – verantwoordelijk, gepassioneerd en verbindend – vormen de leidraad voor ons HR-beleid dat gericht is op goede ontwikkelingsmogelijkheden, opleiding en training, gezonde arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, en een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers.

Ontwikkeling medewerkers

PrioriteitenDoelstellingenResultaten
Bieden van goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden Investeringen in opleiding en training gericht op verhoging kennis- en vaardigheidsniveaus medewerkers € 3,9 miljoen (€ 702/fte) geïnvesteerd in opleiding en training
60.097 opleidingsuren (46.300 uren in 2015)
Goede arbeidsverhoudingen > 95% van de medewerkers hebben een functionerings- en/of beoordelingsgesprek 76,8% functionerings- en beoordelingsgesprekken (86% in 2015)
Borgen van een veilige en gezonde werkomgeving Ongevallenratio IF< 6
Ziekteverzuim < 4%
3,6 (ongevallenratio/IF) (3,1 in 2015)
4,4% ziekteverzuim (4,1% in 2015)

Wij streven ernaar de bezetting van de sleutelposities binnen de ondernemingen continu te waarborgen en doorgroei te stimuleren en te ondersteunen. Daarom besteden wij veel aandacht aan het werven van jong talent, leiderschapsontwikkeling en opvolgingsplanning. Dit is de kern van ons Management Developmentbeleid.

Jong talent

We zoeken heel gericht naar jong talent. Naar mensen die vakmanschap weten te combineren met het goed kunnen functioneren in grote, complexe projecten. Het is onze doelstelling om de instroom, diversiteit en ontwikkeling van jong talent te bevorderen. Daartoe werven wij managementtrainees en brengen wij jong talent binnen TBI in kaart (102 personen in 2016). Om deze doelgroep te blijven binden en boeien bieden wij opleidingsprogramma’s aan binnen TBI acdmy. In 2017 breiden wij het aanbod verder uit.

Traineeships

Ook dit jaar hebben we TBI als werkgever gepresenteerd op de technische universiteiten van Delft, Twente en Eindhoven. In 2016 namen 14 afgestudeerden, van uiteenlopende studierichtingen, deel aan het TBI-traineeship. Dit programma geeft hen de gelegenheid om drie keer acht maanden te werken bij verschillende TBI-ondernemingen, zodat ze zich breed kunnen oriënteren en ontwikkelen.

Leiderschapsontwikkeling

Onze leiderschapsontwikkeling heeft de volgende doelen: goede kwaliteit van (project)management borgen, de leiderschapscultuur versterken, een platform voor kennisuitwisseling creëren en de interne doorstroming bevorderen. Binnen TBI geven wij (project)managers de kans zich verder te ontwikkelen en hun netwerk te vergroten.

Opvolgingsplanning

Om de bezetting van sleutelposities te waarborgen, zicht te houden op het aanwezig of ontbrekend talent en op de benodigde opleiding en ontwikkeling, is er jaarlijks een vlootschouw met focus op ontwikkeling van jong talent, potentials, directies/staf en opvolging (statutaire) directies. In 2016 zijn de doelgroepen in kaart gebracht en ontwikkelprogramma’s op maat aangeboden.

Terug
naar boven