Maatschappij - Verantwoordelijk en betrokken ondernemen

TBI wil op een integere en transparante wijze ondernemen en heeft daarvoor onder meer regels vastgelegd in de TBI Gedragscode. Wij werken in heel Nederland en we realiseren ons dat mensen hinder kunnen ondervinden van onze activiteiten. Dat proberen we te minimaliseren door veel aandacht te besteden aan de inrichting van de bouwplaats en helder te communiceren met de directe omgeving. Daarnaast investeren wij ook in diverse maatschappelijk relevante initiatieven.

PrioriteitenDoelstellingenResultaten
Integer handelen
  • Nul overtredingen TBI Gedragscode
5 overtredingen van wet- en regelgeving (boetes) (5 in 2015)
252 meldingen n.a.v. TBI Gedragscode (259 in 2015)
Zorgvuldigheid betrachten in relatie tot de omwonenden en met respect voor de natuur
  • Alle grote bouwplaatsen conform Bewuste Bouwers
100 bouwplaatsen (54 in 2015) volgen Gedragscode van Bewuste Bouwers
Maatschappelijke bijdrage aan initiatieven leveren met TBI specifieke expertise en ervaring
  • Jaarlijks investeren in maatschappelijke projecten
  • > 3% van de leer-/werkervaringsplaatsen is in het kader van social return
€ 509.200 geïnvesteerd in maatschappelijke projecten (2015: € 364.400)
293 ervaringsleerplaatsen waarvan
22 in het kader van social return (7,5%)
Terug
naar boven