Governance

Samenstelling Raad van Commissarissen per 20 maart 2018

Drs. A.L.M. Nelissen (69), Voorzitter

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: September 2012, recente herbenoeming in 2016 (herbenoembaar)
Lid van de auditcommissie
Lid van de benoemings- en remuneratiecommissie
Voormalige functie: Lid Raad van Bestuur Dura Vermeer Groep N.V.
Overige commissariaten: Voorzitter Raad van Commissarissen Brainport Development N.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen Timber and Building Supplies Holland N.V
Lid Raad van Commissarissen Van Nieuwpoort Groep N.V.
Belangrijkste huidige nevenfuncties: Bestuurslid Nederlands Blazers Ensemble
Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Ir. E.H.M. Van Den Assem (68), Vicevoorzitter

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: Juli 2012, recente herbenoeming in 2016 (herbenoembaar)
Voorzitter van de strategische commissie
Voormalig functies: Voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings B.V.
Voorzitter Raad van Bestuur Cofely Nederland B.V.
Lid Raad van Bestuur Hagemeyer N.V.
Lid Raad van Bestuur DAF Trucks N.V.
Diverse functies bij ITT, Alcatel Nederland B.V. en Fokker Aircraft B.V.
Overige commissariaten: Voorzitter Raad van Commissarissen Eneco B.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen EVCF (Eindhoven Venture Capital Fund)
Lid Raad van Commissarissen Flight Simulation Company
Belangrijkste huidige nevenfuncties: Lid Raad van Advies DAS Rechtsbijstand
Lid Raad van Advies Mentha Capital
Lid algemeen bestuur van Facilicom N.V.
Adviseur jonge startende ondernemers

Drs. M. Niggebrugge (68)

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: April 2015, aftredend in 2019 (herbenoembaar)
Voorzitter auditcommissie
Voormalig functie: Lid Raad van Bestuur Urenco Ltd.
Lid Raad van Bestuur N.V. Nederlandse Spoorwegen
Overige commissariaten: Voorzitter Raad van Commissarissen Spoorwegpensioenbeheer B.V.

J.E. De Vries (61)

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: April 2006, herbenoeming in 2014, aftredend en niet herbenoembaar in 2018
Lid van de strategische commissie
Voormalig functie: Directeur Investeringsmaatschappij Schansborg B.V.
Overige commissariaten: Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Oosterhof
Holman Beheer B.V.
Lid Investering Commissie N.V. NOM Investeringsen ontwikkelingsmaatschappij

Mevr. Mr. D.J.B. De Wolff (58)

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: April 2013, recente herbenoeming in 2017 (herbenoembaar)
Voorzitter van de benoemings- en renumeratiecommissie
Functie: Advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Voormalig functie: Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Belangrijkste huidige nevenfuncties: Raadsheerplaatsvervanger gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Bijzonder hoogleraar Advocatuur
Universiteit van Amsterdam
Terug
naar boven