Governance

Samenstelling Raad van Bestuur per 20 maart 2018

Ir. D.A. Sperling (62), Voorzitter

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: Juli 2012 (lid van de Raad van Bestuur sinds 2002)
Functie: Voorzitter Raad van Bestuur
Directeur TBI Bouw B.V.
Directeur TBI Techniek B.V.

Ir. A.J.H. van Breukelen (58)

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: Januari 2018
Functie: Lid Raad van Bestuur
Directeur TBI Bouw B.V.
Directeur TBI Techniek B.V.
   

Drs. E.A.A. Roozen RA (49)

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: Mei 2016
Functie: Lid Raad van Bestuur
Directeur TBI Bouw B.V.
Directeur TBI Techniek B.V.
Aandachtsgebieden: Financiën en ICT

Concernstaf

Mevr. Dr. D.M. Wietsma (54)

directeur Communicatie en Organisatieontwikkeling

Mr. M.W.L. Tromm (54)

Hoofd Juridische Zaken

Groepsdirectie

Ing. R.J. Feijen (41)

directievoorzitter TBI Infra B.V. (Mobiliteit & Industrie)

IR. P.J. Heijboer (54)

directievoorzitter Croonwolter&dros B.V. (Technologie)

Ing. H. Van Keulen (58)

directievoorzitter TBI Bouw B.V. (Wonen)

Mr. J.H.A. Vaags (56)

directievoorzitter J.P. van Eesteren B.V. (Utiliteit)

Kenmerkend voor de structuur van TBI is direct contact tussen de Raad van Bestuur en de statutaire directies van de TBI-ondernemingen, met een kleine professionele staf ter ondersteuning. De groepsdirectie adviseert de Raad van Bestuur over bedrijfsoverstijgende thema’s, kennisdeling en over aspecten waarbij de multidisciplinaire samenwerking tussen de segmenten verder kan worden versterkt.

Terug
naar boven