Financieel

Vooruitzichten

De economische groei, de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving en investeringen in infrastructuur bieden TBI een goede uitgangspositie voor een gezonde ontwikkeling van de orderportefeuilles in de verschillende marktsegmenten.

Binnen Bouw & Ontwikkeling blijft sprake van een krachtige onderliggende vraag op de woningmarkt. Of de productie toeneemt, is mede afhankelijk van voldoende beschikbaar planaanbod (locaties). De utiliteitsmarkt zal verder aantrekken. Hier zien we onverminderd kansen op het gebied van herontwikkeling en transformatie van bestaand vastgoed. Binnen Techniek verwachten we eveneens groeimogelijkheden door in te spelen op kansen in de sectoren Utiliteit, Industrie en Infra. De Marine & Offshoresector zal ook in 2018 nog onder druk staan. Bij Infra zal de groei verder doorzetten door een toename van investeringen in infrastructurele projecten.

Door onze solide financiële positie hebben we de ruimte om te investeren in innovatie van producten en processen, circulair bouwen en nieuwe samenwerkingen. Daarnaast investeren we in onze mensen en houden we focus op projectbeheersing en kostenoptimalisatie. Optimalisatie van het bedrijvenportfolio door acquisities respectievelijk desinvesteringen blijft onze aandacht houden. We verwachten dat de omvang van het personeelsbestand in 2018 vrijwel onveranderd blijft.

Op basis van de verbeterde marktomstandigheden en de kwantitatief en kwalitatief verbeterde orderportefeuille verwacht TBI in 2018 een hoger nettoresultaat te kunnen realiseren.

Terug
naar boven