Financieel - Handhaven solide profiel

Vooruitzichten

Wij kijken met vertrouwen naar 2017. De economie groeit en de omvang en kwaliteit van onze orderportefeuille heeft zich goed ontwikkeld.

Binnen Bouw & Ontwikkeling is sprake van een krachtige onderliggende vraag op de woningmarkt. Toename van de productie is mede afhankelijk van planaanbod (locaties). We blijven investeren in de verdere ontwikkeling van onze woonconcepten. De utiliteitsmarkt zal naar verwachting aantrekken, zij het nog voorzichtig. Hier zien we kansen op het gebied van herontwikkeling en transformatie van bestaand vastgoed. Binnen Techniek verwachten we eveneens groeimogelijkheden door verder in te spelen op de toenemende multidisciplinaire vraag en kansen in de industriële- en infrasector. De Marine- & Offshoresector zal in 2017 nog onder druk staan.

Naast een continue focus op projectbeheersing en kostenoptimalisatie blijven we investeren in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op het gebied van product-, proces- en/of conceptontwikkeling.

De synergie-effecten door multidisciplinaire samenwerking van de TBI-ondernemingen worden steeds meer en beter benut en stellen ons in staat op een onderscheidende manier in te spelen op de steeds complexere vragen van opdrachtgevers. Een uitstekende basis voor verdere groei, die wordt verstevigd door onze solide financiële positie.

Optimalisatie van het portfolio door middel van acquisities respectievelijk desinvesteringen blijft onze aandacht houden. We verwachten dat de omvang van het personeelsbestand in 2017 vrijwel onveranderd blijft.

TBI verwacht in 2017 een verbetering van het bedrijfsresultaat te realiseren, zeker gezien de verbeterde marktomstandigheden, de toegenomen orderportefeuille en het incidentele karakter van het resultaat op het project EPO.

Terug
naar boven