Financieel - Handhaven solide profiel

Resultaten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra

De samenstelling van het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsactiviteiten is als volgt:

Bedrijfsresultaat
(x € 1 miljoen)
20162015
Techniek 5,9 4,0
Bouw & Ontwikkeling 18,9 13,0
Infra 0,3 3,5
Holding -32,4 -6,3
TBI** -7,3 14,2
 
* Uit normale bedrijfsactiviteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).
** De voorziening op het project EPO is ten laste van de Holding gebracht.

Techniek

Techniek
(x € 1 miljoen)
20162015
Bedrijfsopbrengsten 683 696
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen* 13,4 11,8
Bedrijfsresultaat* 5,9 4,0
Operationele marge 0,9% 0,6%
 
Ontvangen opdrachten 712 665
Orderportefeuille ultimo 724 696
 
* Uit normale bedrijfsactiviteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).

De ondernemingen binnen het segment Techniek zijn actief in verschillende marktsectoren. In de utiliteitsmarkt, waar volume- en prijsdruk nog steeds aanwezig zijn, stabiliseerde het aantal opdrachten op een laag niveau en bleef het resultaat achter. De vooruitzichten voor 2017 kwalificeren wij als matig.

De infrastructurele activiteiten in het segment Techniek realiseerden een goed resultaat. Verder was sprake van een substantiële afname van het risicoprofiel van een aantal grote projecten (Coentunneltracé en het traject Maasvlakte A15). De orderportefeuille nam toe door nieuwe opdrachten zoals Sluis Eefde en de Rijnlandroute.

In de Marine- & Offshoremarkt werd, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, eveneens goed gepresteerd. In de industriële markten is sprake van een geleidelijk herstel met een toenemend aantal aanvragen en een stijgend prijsniveau met een hogere orderportefeuille tot gevolg, waardoor ook de vooruitzichten voor 2017 zijn verbeterd.

In totaal namen de bedrijfsopbrengsten in het segment Techniek licht af, terwijl wel sprake was van een hoger bedrijfsresultaat: de operationele marge verbeterde van 0,6 procent in 2015 tot 0,9 procent in 2016. De orderportefeuille nam toe met € 28 miljoen naar € 724 miljoen.

Bouw & ontwikkeling

Bouw & Ontwikkeling
(x € 1 miljoen)
20162015
Bedrijfsopbrengsten 724 690
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen* 24,3 18,9
Bedrijfsresultaat* 18,9 13,0
Operationele marge 2,6% 1,9%
 
Ontvangen opdrachten 900 709
Orderportefeuille ultimo 1.074 906
 
* Uit normale bedrijfsactiviteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).

Het herstel van de markt voor nieuwbouwwoningen heeft zich doorgezet in 2016. De verwachtingen voor 2017 zijn eveneens goed. Dit blijkt onder andere uit de toegenomen orderportefeuille ten opzichte van vorig jaar.

Door het herstel van de woningmarkt zijn zowel de bedrijfsopbrengsten als het bedrijfsresultaat verbeterd ten opzichte van 2015. Ook de marge is sterk verbeterd; deze nam toe van 1,9 procent in 2015 naar 2,6 procent in 2016. Het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsactiviteiten steeg met € 5,9 miljoen tot € 18,9 miljoen. Op de utiliteitsmarkt zijn de omstandigheden nog lastig, ondanks tekenen van herstel, waardoor de bedrijfsopbrengsten en het bedrijfsresultaat in 2016 nog onder druk stonden. Gedurende het jaar vond een analyse van de vastgoedposities plaats. Op basis hiervan is een bijzondere waardevermindering van € 4,3 miljoen (2015: € 4,0 miljoen) doorgevoerd.

Infra

Infra
(x € 1 miljoen)
20162015
Bedrijfsopbrengsten 199 184
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen* 2,5 6,1
Bedrijfsresultaat* 0,3 3,5
Operationele marge 0,1% 1,9%
 
Ontvangen opdrachten 221 134
Orderportefeuille ultimo 339 193
 
* Uit normale bedrijfsactiviteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).

In 2016 zijn de bedrijfsopbrengsten door een hogere productie toegenomen ten opzichte van 2015. Het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsactiviteiten van het segment Infra liep in 2016 terug. als gevolg van volume- en prijsdruk door bezuinigingen bij de Rijksoverheid en bij lokale en provinciale overheden. Dankzij het herstel van de marktomstandigheden verbeterden het volume en de kwaliteit van de orderportefeuille, onder andere door de hiervoor genoemde nieuwe opdrachten Sluis Eefde en Rijnlandroute.

Het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsactiviteiten kwam uit op € 0,3 miljoen ( € 3,5 miljoen in 2015). Voor de activiteiten in Denemarken is in 2016 nog sprake van aanloopverliezen.

Terug
naar boven