Financieel

Resultaten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra

De samenstelling van het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsactiviteiten is als volgt:

Bedrijfsresultaat
(x € 1 miljoen)
20172016
Techniek -1,7 5,9
Bouw & Ontwikkeling 32,1 18,9
Infra 3,9 0,3
Holding -6,3 -32,4
TBI** 28,0 -7,3
 
* Uit normale bedrijfsactiviteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).
** De voorziening op het project EPO is ten laste van de holding gebracht.

Techniek

 

Techniek
(x € 1 miljoen)
20172016
Bedrijfsopbrengsten 654 683
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen* 6,1 13,4
Bedrijfsresultaat* -1,7 5,9
Operationele marge -0,3% 0,9%
 
Ontvangen opdrachten 668 712
Orderportefeuille ultimo 698 723
 
* Uit normale bedrijfsactiviteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).

De ondernemingen binnen het segment Techniek zijn actief in verschillende marktsectoren. In de utiliteitsmarkt, waar volume- en prijsdruk in 2017 nog steeds aanwezig was, bleef het resultaat achter.

De infrastructurele activiteiten in het segment Techniek realiseerden een goed resultaat. De orderportefeuille nam toe door nieuwe opdrachten zoals de kernreactor Pallas (Mobilis en Croonwolter&dros) en de Oosterweelverbinding. In de Marine & Offshoremarkt werd, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, ook goed gepresteerd. In de industriële markten is sprake van een geleidelijk herstel met een toenemend aantal aanvragen en een stijgend prijsniveau. De vooruitzichten voor 2018 zijn dan ook verbeterd.

In totaal namen de bedrijfsopbrengsten in het segment Techniek licht af, terwijl sprake was van een lager bedrijfsresultaat: de operationele marge verslechterde van 0,9 procent in 2016 tot 0,3 procent negatief in 2017. De orderportefeuille nam met € 25 miljoen af tot € 698 miljoen.

Bouw & ontwikkeling

 

Bouw & Ontwikkeling
(x € 1 miljoen)
20172016
Bedrijfsopbrengsten 888 724
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen* 37,2 24,3
Bedrijfsresultaat* 32,1 18,9
Operationele marge 3,6% 2,6%
 
Ontvangen opdrachten 690 900
Orderportefeuille ultimo 1.151 1.074
 
* Uit normale bedrijfsactiviteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).

In 2017 was sprake van een aanhoudend grote vraag naar nieuwbouwwoningen. De verwachtingen voor 2018 zijn eveneens goed. Dit blijkt onder andere uit de toegenomen orderportefeuille ten opzichte van vorig jaar. Door de sterke groei van de woningmarkt zijn zowel de bedrijfsopbrengsten als het bedrijfsresultaat verbeterd ten opzichte van 2016. Dat geldt ook voor de marge: deze nam toe van 2,6 procent in 2016 naar 3,6 procent in 2017. Het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsactiviteiten steeg met € 13,2 miljoen tot € 32,1 miljoen. Op de utiliteitsmarkt waren de omstandigheden nog uitdagend. Ondanks een herstel van de markt bleven de prijsniveaus achter, waardoor de bedrijfsopbrengsten en het bedrijfsresultaat in 2017 nog onder druk stonden. Gedurende het jaar hebben we een analyse van de vastgoedposities uitgevoerd. Op basis hiervan is een bijzondere waardevermindering van € 2,6 miljoen (2016: € 4,3 miljoen) opgenomen.

Infra

 

Infra
(x € 1 miljoen)
20172016
Bedrijfsopbrengsten 202 199
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen* 5,8 2,5
Bedrijfsresultaat* 3,9 0,3
Operationele marge 1,9% 0,1%
 
Ontvangen opdrachten 353 221
Orderportefeuille ultimo 525 339
 
* Uit normale bedrijfsactiviteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).

In 2017 zijn de bedrijfsopbrengsten door een hogere productie licht toegenomen ten opzichte van 2016. Het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsactiviteiten van het segment Infra verbeterde sterk. Dankzij het herstel van de marktomstandigheden verbeterden ook het volume en de kwaliteit van de orderportefeuille, onder andere door de hiervoor genoemde nieuwe opdrachten Pallas en Oosterweelverbinding. Het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsactiviteiten kwam uit op € 3,9 miljoen (€ 0,3 miljoen in 2016). De activiteiten in Denemarken waren in 2017 verlieslatend en worden beëindigd.

Terug
naar boven