Financieel - Handhaven solide profiel

Ontvangen opdrachten en orderportefeuille

De ontvangen opdrachten lagen in 2016 met € 1,8 miljard 22 procent hoger dan in 2015 (€ 1,5 miljard). De orderportefeuille (nog uit te voeren deel opdrachtwaarde) nam toe met 20 procent naar € 2,1 miljard (ultimo 2015: € 1,8 miljard). Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 1,3 miljard (circa 63 procent) uitgevoerd in 2017. Het restant zal vanaf 2018 tot uitvoering worden gebracht.

Terug
naar boven