Financieel

Ontvangen opdrachten en orderportefeuille

De ontvangen opdrachten lagen in 2017 met € 1,7 miljard 7 procent lager dan in 2016 (€ 1,8 miljard). De orderportefeuille (nog uit te voeren deel opdrachtwaarde en de te ontvangen nieuwe opdrachten) nam toe met 11 procent naar € 2,4 miljard (ultimo 2016: € 2,1 miljard). Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 1,2 miljard (circa 52 procent) uitgevoerd in 2018. Het restant zal vanaf 2019 tot uitvoering worden gebracht.

Terug
naar boven