Financieel

Financiering

TBI heeft de beschikking over een gecommitteerde revolving financieringsfaciliteit bij drie banken van in totaal € 75 miljoen. De faciliteit heeft een looptijd tot december 2020. Tot en met 2017 is geen gebruikgemaakt van deze faciliteit. Het rentepercentage is gerelateerd aan Euribor, waarbij de renteperiode afhankelijk is van de gekozen looptijd, verhoogd met een opslag. Hiertoe zijn financiële convenanten overeengekomen (interest cover ratio en senior debt cover ratio). In 2017 heeft TBI aan deze financiële convenanten voldaan. Daarnaast heeft TBI de beschikking over rekening-courantfaciliteiten van in totaal € 30 miljoen bij drie banken. De rentecondities van deze faciliteiten zijn gerelateerd aan Euribor, verhoogd met een opslag. Deze faciliteiten worden alleen aangesproken om kortstondige liquiditeitsbehoeften op te vangen. Tot en met 2017 zijn geen bedragen onder deze faciliteiten opgenomen. Verder heeft TBI vanaf eind 2017 de beschikking over twee non-recoursefinancieringen bij Rabobank.

De eerste betreft een faciliteit van € 35 miljoen voor Synchroon Locaties B.V. met een looptijd van maximaal 6 jaar en een rentepercentage gebaseerd op driemaands Euribor met een opslag. De tweede non-recoursefinanciering betreft een faciliteit van € 16 miljoen ter verwerving van grond en opstallen in Utrecht, met een looptijd tot uiterlijk 1 januari 2023 en een tot 1 juli 2020 vast rentepercentage.

TBI Holdings B.V. heeft de beschikking over zes garantiefaciliteiten met een obligo van € 445 miljoen (2016: € 406 miljoen). Het obligo staat ter beschikking van de TBI-ondernemingen. Bij de afgifte van bankgaranties zijn de TBI-ondernemingen gehouden aan het garantiebeleid van TBI Holdings B.V. Binnen dit beleid zijn richtlijnen opgenomen voor maximale hoogtes en looptijden voor de afgifte van individuele garanties. Afwijking hiervan is slechts toegestaan na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Terug
naar boven