Circulair ondernemen

Verduurzaming gebouwde omgeving

De noodzakelijke transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen raakt ook de bouwsector. Een belangrijk deel ervan moet vormkrijgen in de gebouwde omgeving. Deze ontwikkeling biedt direct marktkansen voor onze ondernemingen: onze private en publieke klanten vragen in toenemende mate om energieefficiënte oplossingen.

Ook wet- en regelgeving stimuleert ons deze andere manier van bouwen en installeren (snel) eigen te maken. Vanaf 2020 moet alle nieuwbouwproductie in de woning- en utiliteitsbouw energieneutraal zijn (BENG) en het doel is dat vanaf 2050 álle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Ambities die TBI deelt. Of het nu om Nul op de Meter-(concept)woningen, gasloos bouwen of slimme, duurzame installatietechniek gaat, deze opgave vraagt om een integrale aanpak en een benadering vanuit concepten. In 2017 bouwden de TBI-ondernemingen binnen het cluster Wonen 25 bijna energieneutrale gebouwen (BENG), 122 Nul op de Meter-woningen en 467 gasloze woningen.

Terug
naar boven