Circulair ondernemen

Aantoonbare prestaties op het gebied van circulariteit

TBI zet vol overtuiging in op een circulaire bouweconomie die zich richt op het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging. Dit is anders dan het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Dat dit thema speelt in onze sector, blijkt uit de diverse initiatieven op dit gebied. Circulariteit is een van de speerpunten van de Bouwagenda. Ook staat het onderwerp centraal in het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’, het grondstoffenakkoord, dat is ondertekend door TBI, en de daaruit voortvloeiende transitieagenda voor de bouw.

In dit kader is ERA Contour trots op zijn project Stadstuin Overtoom. Deze klimaatneutrale nieuwbouwwijk in Amsterdam laat de winst van het circulaire gedachtegoed zien in de praktijk: maar liefst 98 procent van het sloopmateriaal is hergebruikt. Ketensamenwerking was bij dit project, dat het prijswinnende concept Co-Green heeft opgeleverd, cruciaal.

Een materialenpaspoort samenstellen is een belangrijke stap om de circulaire ambities waar te maken. Daarom is J.P. van Eesteren als een van de eerste bouwondernemingen in Nederland aan de slag gegaan met Madaster voor de nieuw te bouwen huisvesting voor de Triodos Bank in Zeist. Ook andere TBI-bouwondernemingen verkennen de toepassingen van Madaster om extra waarde te kunnen bieden aan de klant.

Madaster

Madaster, een initiatief van architect Thomas Rau is een digitale databank voor materialen in de bouw en genereert ‘materialenpaspoorten’. Deze bieden inzicht in de toegepaste materialen in een bouwwerk. Identificeren we alle materialen die we in onze projecten gebruiken, dan weten we precies wat de waarde ervan is en kunnen we een bouwwerk na het einde van de levensduur optimaal demonteren en de materialen hergebruiken. Of, zoals Thomas Rau het verwoordt: “Elk gebouw is een materialendepot. Identificeren wij deze materialen dan zal er geen afval meer bestaan en behouden materialen hun waarde.”

Maar al is de noodzaak evident en de ambitie groot, onze bouwsector staat nog maar aan het begin van deze uitdagende ontwikkeling. Wat is circulair bouwen en installeren precies (definiëring) en op welke wijze meten we onze prestaties op het gebied van circulariteit? Met deze vragen gaan we het komend jaar aan de slag.

Terug
naar boven