Aantrekkelijke werkomgeving

Opleiden en ontwikkelen van medewerkers

Door een veranderende klantvraag en de toenemende complexiteit van projecten krijgen functies vaak een andere invulling. Daarom zijn kennisdeling en -ontwikkeling evenals onderlinge samenwerking van cruciaal belang. Van onze medewerkers verwachten we dat zij zich continu willen ontwikkelen. We stellen hoge eisen, maar willen medewerkers ook alle mogelijkheden bieden om daaraan te voldoen. Allereerst door opleidingen en trainingen te ontwikkelen. Ons opleidingshuis TBI acdmy ontwikkelt huidig en toekomstig leiderschap en faciliteert persoonlijke ontwikkeling met programma’s voor diverse doelgroepen. De opleidingsprogramma’s ondersteunen de samenwerking tussen de diverse disciplines en bevorderen de synergie tussen de verschillende TBI-ondernemingen. Het delen van ervaringen en ‘best practices’ zijn binnen TBI acdmy belangrijke onderdelen van alle leerprogramma’s. Wij werken met ‘tools’ als System Engineering, BIM en Mobilizer. Het delen van ervaringen op deze gebieden hebben we in onze leerprogramma’s opgenomen.

Ons opleidingsaanbod hebben we in 2017 uitgebreid met onder andere projectmanagementmodules. Voor deze modules zetten we externe docenten in maar maken we ook gebruik van de kennis en ervaringen van eigen medewerkers. 25 mensen namen in 2017 deel aan een projectmanagementcursus dat is afgesloten met een Prince II examen. Voor nieuwe, hoogopgeleide medewerkers (tot 6 maanden in dienst) hebben we een introductieprogramma ontwikkeld dat vanaf 2018 zal worden aangeboden.

Met elkaar in contact blijven

TBI acdmy organiseert regelmatig een bijeenkomst TBI acdmy CONNECTED. Hier kunnen deelnemers die een opleidingsprogramma hebben afgerond elkaar weer persoonlijk ontmoeten. Oud-deelnemers van een TRAINEE-, TALENT-, TEAM- of TOP-traject krijgen daarmee de kans met elkaar én met TBI acdmy verbonden te blijven en hun netwerk te vergroten.

Wij investeerden in totaal 101.135 uur (gemiddeld 17,7 opleidingsuren per FTE) en ruim € 3,9 miljoen in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers (60.097 uur en € 3,9 miljoen in 2016). 55 medewerkers hebben deelgenomen aan een opleidingsprogramma van TBI acdmy (39 in 2016). In totaal namen 25 trainees deel aan het TBI-traineeprogramma. Wij werken hierbij onder andere samen met de Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management en met De Baak.

Themabijeenkomsten

Regelmatig organiseren wij diverse themabijeenkomsten voor medewerkers van TBI om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. Zo kunnen jonge, ambitieuze TBI-medewerkers zich aansluiten bij Jong TBI, een netwerk voor en door jonge TBI-professionals.

Ook de Meet the RvB-lunch, de netwerkbijeenkomst voor jonge professionals, vond in 2017 weer plaats. Drie keer schoven jongeren tijdens de lunch aan bij de Raad van Bestuur om kennis en inzichten te delen.

Daarnaast hebben we ook dit jaar verschillende inspiratiesessies en kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor directies en managementgroepen. Onderwerpen als leiderschap, innovatie en ondernemerschap stonden daarin centraal. Nieuw in 2017 was de strategiesessie waaraan directies en jonge professionals hebben deelgenomen. In deze sessie stond een zestal maatschappelijke trends en ontwikkelingen centraal die impact hebben op de bedrijfsvoering van onze ondernemingen. Doel van deze bijeenkomst was om met een brede dwarsdoorsnede van TBI de contouren te ontwerpen voor de TBI strategie 2020.

Jong talent samenbrengen

Jong TBI is de jongerenorganisatie van TBI. Jong TBI, voorheen BIT (Bring It Together), is in 2015 opgericht om enthousiaste, startende, jonge, hoogopgeleide werknemers binnen de TBI-ondernemingen te verbinden. Binnen Jong TBI kunnen zij hun netwerk vergroten, kennis delen en zich persoonlijk ontwikkelen door deel te nemen aan projectbezoeken, kennis-workshops, bedrijfsbezoeken en sportactiviteiten. Dit jaar waren er bijvoorbeeld bijeenkomsten over legolisering in de bouw en 3D-scan- en -printtechnologieën. TBI is aangesloten bij ICA (Inter Company Association), de overkoepelende organisatie van bedrijfsjongerenverenigingen van 50 top-werkgevers in Nederland.

Onderstaand figuur geeft inzicht in de programma’s die TBI acdmy biedt aan de verschillende doelgroepen binnen ons concern.

Terug
naar boven