Aantrekkelijke werkomgeving

Aantrekken talent

Wij streven ernaar de bezetting van de sleutelposities binnen de ondernemingen continu te waarborgen en doorgroei te stimuleren en te ondersteunen. Daarom besteden wij veel aandacht aan het werven van jong talent, leiderschapsontwikkeling en opvolgingsplanning. Dit is de kern van ons Management Developmentbeleid.

Jong talent

We zoeken gericht naar (jong) talent. Naar goed opgeleide jongeren, die met hun frisse blik en digitale kennis onze ondernemingen kunnen versterken. We blijven eveneens op zoek naar mensen die vakmanschap weten te combineren met het goed kunnen functioneren in grote, complexe projecten. Het is onze doelstelling om de instroom, diversiteit en ontwikkeling van talent te bevorderen. Onder talentontwikkeling verstaan we niet alleen het aanbieden van opleidingen die het kennisniveau omhoog brengen, maar vooral ook de ontwikkeling van vaardigheden en gedrag. Dat kan in verschillende vormen: begeleiding door een mentor, het aanbieden van uitdagende projecten en het organiseren van netwerkactiviteiten.

In 2017 hebben wij onze wervingsactiviteiten voor jong talent geïntensiveerd. We hebben ons op beurzen voor recent afgestudeerden gepresenteerd en mogelijke kandidaten actief benaderd. Hiermee hebben we het profiel van TBI en de band met de arbeidsmarkt versterkt. Het succes van deze aanpak blijkt uit het hoge aantal aanmeldingen voor het TBI Traineeship (97 sollicitanten).

Traineeship

Ook dit jaar hebben we TBI als werkgever gepresenteerd op de technische universiteiten van Delft, Twente en Eindhoven en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wij hebben 12 afgestudeerden van uiteenlopende studierichtingen aangenomen voor een TBI-traineeship: 9 met een technische en 3 met een financiële achtergrond. De trainees werken 3 keer 8 maanden bij verschillende TBI-ondernemingen, zodat ze zich breed kunnen oriënteren en ontwikkelen. Alle 8 trainees die in 2017 zijn uitgestroomd, hebben het programma succesvol afgerond en zijn inmiddels binnen een van de TBI-ondernemingen werkzaam.

Leiderschapsontwikkeling

Onze leiderschapsontwikkeling heeft de volgende doelen: goede kwaliteit van (project)management borgen, de leiderschapscultuur versterken, een platform voor kennisuitwisseling creëren en de interne doorstroming bevorderen.

Dat laatste vinden wij belangrijk omdat medewerkers zich zo breder kunnen ontwikkelen en we de samenwerking tussen de verschillende TBI-ondernemingen kunnen versterken.

Opvolgingsplanning

We besteden nadrukkelijk aandacht aan de identificatie van talentvolle medewerkers die bovengemiddeld presteren. Jaarlijks analyseren we de kwaliteit van het personeelsbestand, waarbij we speciale aandacht hebben voor jong talent en potentials. Dit doen we jaarlijks om de bezetting van sleutelposities te waarborgen, zicht te houden op het aanwezig of ontbrekend talent en op de benodigde opleiding en ontwikkeling. We hebben het beschikbare talent uit al onze bedrijven in kaart gebracht. We bieden hen ontwikkelprogramma’s op maat.

Terug
naar boven