Stakeholdersdialoog

Materiële thema’s

Voor het eerste geïntegreerde jaarverslag 2015 heeft TBI de materiële thema’s en onderwerpen in kaart gebracht en getoetst bij diverse in- en externe stakeholders. Voor het verslag 2016 zijn de materiële thema’s opnieuw beoordeeld op actualiteit en geldigheid. In de materialiteitsmatrix staat in hoeverre de thema’s van belang zijn voor onze belangrijkste stakeholders afgezet tegen de invloed op de strategie van TBI.

In onderstaande matrix zijn alleen de thema’s uitgezet die van middel en hoog belang zijn geacht. Het betreft daarbij een schematische weergave. Voor de meeste van bovenstaande thema’s richten we ons primair op de activiteiten binnen onze onderneming. Uitzondering is veiligheid; hierbij kijken we ook naar de ongevallen van inleners, onderaannemers en leveranciers. De komende jaren zullen we in overleg met onze stakeholders bespreken hoe we onze invloed kunnen aanwenden zodat dit ten goede komt aan de waarde van de keten.

Terug
naar boven