OVER TBI

Kerncijfers TBI

 Markt20172016201520142013 
  Ontvangen opdrachten1 1.711 1.833 1.508 1.491 1.613  
  Orderportefeuille1 2.136 2.136 1.795 1.743 1.815  
  Verkochte woningen2 1.251 1.671 1.707 1.059 1.048  
  Opgeleverde woningen 2.345 1.649 nb4 nb4 nb4  
 Financieel120172016201520142013 
  Bedrijfsopbrengsten 1.708 1.573 1.557 1.603 1.744  
  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)3 46,0 11,7 32,7 31,0 32,6  
  Bedrijfsresultaat (EBIT)3 28,0 -7,3 14,2 8,0 9,6  
  Nettoresultaat 10,6 -16,7 1,3 1,4 -13,1  
 
  Totale activa 779,9 707,7 766,8 746,9 827,3  
  Eigen vermogen 240,1 229,8 247,0 245,9 244,7  
  Rentedragende langlopende schulden 66,1 66,5 52,5 24,7 26,5  
  Rentedragende kortlopende schulden 14,6 13,2 14,1 18,5 35,9  
 
  Nettowerkkapitaal 28,0 65,3 47,7 72,4 58,7  
  Liquide middelen 186,7 138,3 166,5 123,4 149,0  
 
  Netto-investering in materiële vaste activa 15,4 11,2 11,9 6,5 15,1  
  Afschrijving materiële vaste activa 15,3 16,5 17,4 21,4 22,2  
 
  Ratio’s            
  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) in % van bedrijfsopbrengsten3 2,7 0,7 2,1 1,9 1,9  
  Bedrijfsresultaat (EBIT) in % van bedrijfsopbrengsten3 1,6 -0,5 0,9 0,5 0,6  
  Nettoresultaat in % van:            
  *bedrijfsopbrengsten 0,6 -1,1 0,1 0,1 -0,8  
  *het eigen vermogen 4,4 -7,3 0,5 0,6 -5,4  
 
  Solvabiliteit in % van eigen vermogen 30,8 32,5 32,2 32,9 29,7  
  Solvabiliteit in % van garantievermogen 34,0 36,0 32,2 32,9 29,7  
 Medewerkers20172016201520142013 
  Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) 5.701 5.556 5.774 6.967 7.717  
  Aantal medewerkers ultimo jaar (FTE) 5.746 5.677 5.744 5.981 7.351  
  Opleidingskosten per medewerker (FTE) in €5 692 702 578 nb4 nb4  
 
  Overtredingen in wet- en regelgeving (boetes) 1 5 5 9 4  
 
  Veiligheid en gezondheid4            
  Arbeidsongevallen (met verzuim) 39 37 33 73 83  
  Ongevallenratio (IF) 3,5 3,6 3,1 6,1 6,0  
  Ziekteverzuim in % 4,5 4,4 4,1 4,4 4,2  
 Milieu-impact520172016201520142013 
  CO2-footprint (kton) 36 296 29 32 36  
  Afval (kton) 33 28 25 21 31  

1 Bedragen in miljoenen euro’s en aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
2 Vergelijkende cijfers 2016 aangepast in verband met gewijzigde definitie.
3 Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).
4 Niet beschikbaar.
5 Exclusief buitenlandse entiteiten.
6 De totale CO2-footprint 2016 is aangepast wegens voortschrijdend inzicht inzake de CO2-uitstoot aangaande gedeclareerde kilometers.

Grafieken

Bedrijfsopbrengsten (in miljoenen euro’s) Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat (in miljoenen euro’s) Bedrijfsresultaat
Solvabiliteit (in %) Solvabiliteit
Ontvangen opdrachten (in miljoenen euro’s) Ontvangen opdrachten
Orderportefeuille (in miljoenen euro’s) Orderportefeuille
Positie in de marktsegmenten Bron: © 2016 b&b info Positie in de marktsegmenten 2014
Aantal medewerkers (ultimo jaar FTE) Aantal medewerkers
Ongevallen met verzuim 2016 Totaal: 37 Ongevallen met verzuim 2015
CO2 emissie in kton 2016 Totaal 27,8 CO<sub>2</sub> emissies 2015
Terug
naar boven