OVER TBI

Kerncijfers TBI

 Markt20162015201420132012 
  Ontvangen opdrachten1 1.833 1.508 1.491 1.613 1.780  
  Orderportefeuille1 2.136 1.795 1.743 1.815 1.916  
  Verkochte woningen 2.282 1.707 1.059 1.048 638  
 Financieel120162015201420132012 
  Bedrijfsopbrengsten 1.573 1.557 1.603 1.744 2.122  
  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)2 11,7 32,7 31,0 32,6 66,5  
  Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten (EBIT)2 -7,3 14,2 8,0 9,6 41,6  
  Nettoresultaat -16,7 1,3 1,4 -13,1 5,8  
 
  Totale activa 707,7 766,8 746,9 827,3 870,3  
  Eigen vermogen 229,8 247,0 245,9 244,7 261,7  
  Rentedragende langlopende schulden 66,5 52,5 24,7 26,5 25,5  
  Rentedragende kortlopende schulden 13,2 14,1 18,5 35,9 6,9  
 
  Nettowerkkapitaal 65,3 47,7 72,4 58,7 57,7  
  Liquide middelen 138,3 166,5 123,4 149,0 129,4  
 
  Netto-investering in materiële vaste activa 11,2 11,9 6,5 15,1 24,2  
  Afschrijving materiële vaste activa 16,5 17,4 21,4 22,2 24,0  
 
  Ratio’s            
  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in % van bedrijfsopbrengsten2 0,7 2,1 1,9 1,9 3,1  
  Bedrijfsresultaat % van bedrijfsopbrengsten2 -0,5 0,9 0,5 0,6 2,0  
  Nettoresultaat in % van:            
  *bedrijfsopbrengsten -1,1 0,1 0,1 -0,8 0,3  
  *het eigen vermogen -7,3 0,5 0,6 -5,4 2,2  
 
  Solvabiliteit in % van eigen vermogen 32,5 32,2 32,9 29,7 30,2  
  Solvabiliteit in % van garantievermogen 36,0 32,2 32,9 29,7 30,2  
 Medewerkers20162015201420132012 
  Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) 5.556 5.774 6.967 7.717 8.216  
  Aantal medewerkers ultimo jaar (FTE) 5.677 5.744 5.981 7.351 8.143  
  Opleidingskosten per medewerker (FTE) in €4 702 578 nb3 nb3 nb3  
 
  Veiligheid en gezondheid4            
  Arbeidsongevallen (met verzuim) 37 33 73 83 144  
  Ongevallenratio (IF) 3,6 3,1 6,1 6,0 8,5  
  Ziekteverzuim in % 4,4 4,1 4,4 4,2 4,7  
 Milieu420162015201420132012 
  CO2-footprint (kton) 28 29 32 36 37  
  Afval (kton) 28 25 21 31 38  
  Leveranciersbeoordelingen (incl. milieuprestaties) in % 78 84 80 70 nb3  
 Maatschappelijk420162015201420132012 
  Overtredingen van wet- en regelgeving (boetes) 5 5 9 4 7  
  Bijdragen in maatschappelijke initiatieven (x € 1.000) 509 364 434 508 689  
  Arbeidsplaatsen in het kader van social return 22 26 73 61 nb3  

1 Bedragen in miljoenen euro’s en aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
2 Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).
3 Niet beschikbaar.
4 Exclusief buitenlandse entiteiten.

Grafieken

Bedrijfsopbrengsten (in miljoenen euro’s) Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat (in miljoenen euro’s) Bedrijfsresultaat
Solvabiliteit (in %) Solvabiliteit
Ontvangen opdrachten (in miljoenen euro’s) Ontvangen opdrachten
Orderportefeuille (in miljoenen euro’s) Orderportefeuille
Positie in de marktsegmenten Bron: © 2016 b&b info Positie in de marktsegmenten 2014
Aantal medewerkers (ultimo jaar FTE) Aantal medewerkers
Ongevallen met verzuim 2016 Totaal: 37 Ongevallen met verzuim 2015
CO2 emissie in kton 2016 Totaal 27,8 CO<sub>2</sub> emissies 2015
Terug
naar boven