Hoe tbi waarde creeert

Strategisch kader TBI

Samen duurzaam ondernemen en vernieuwen

STRATEGIEMATERIËLE THEMA’SSTRATEGISCHE PRIORITEITENDOELSTELLINGEN
MARKT
Versterken marktpositie
 • Klantgerichtheid
 • Integrale benadering
 • Duurzame innovatie
 • Groeien vanuit de kernactiviteiten
 • Kapitaliseren op multidisciplinaire samenwerking en versterken commerciële slagkracht/grotere wendbaarheid in de markt
 • Versterken innovatiekracht
 • Significante positie in strategisch relevante marktsegmenten
 • Groei aandeel integrale projecten in het totaal van de bedrijfsopbrengsten
 • Toegevoegde waarde voor (nieuwe) opdrachtgevers en andere stakeholders door innovatie
FINANCIEEL
Handhaven solide profiel
 • Solide financiële positie
 • Risicomanagement
 • Gezond rendement
 • Focus op kwaliteit van de bedrijfsopbrengsten
 • Rendement passend bij risicoprofiel van de projecten
 • Kostenoptimalisatie en projectbeheersing
 • Operationele marge > gemiddeld 3%
 • Solvabiliteit > 30%
 • Optimaliseren cash conversie cyclus: reductie > 7%
 • Kostenratio < 12,5% van de bedrijfsopbrengsten
MEDEWERKERS
Aantrekkelijke werkomgeving bieden
 • Opleiding en (talent)ontwikkeling
 • Aantrekken en vasthouden talent
 • Goede arbeidsverhoudingen/werkklimaat
 • Veilig werken
 • Bieden van goede opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Goede arbeidsverhoudingen
 • Borgen van een veilige en gezonde werkomgeving
 • Investeringen in opleiding en training gericht op verhoging kennis en vaardigheidsniveaus medewerkers
 • > 95% van de medewerkers hebben een functionerings- en/of beoordelingsgesprek
 • Ongevallenratio (IF) < 6
 • Ziekteverzuim < 4%
MILIEU
Reduceren negatieve impact
 • Zorg voor milieu
 • Verantwoord inkopen
 • Verkleinen CO2-footprint (energie en mobiliteit)
 • Optimaal benutten van (natuurlijke) grond-en hulpstoffen
 • Duurzaam opereren in waardeketen
 • > 30% reductie CO2-emissie – scope 1 en 2 (t.o.v. 2011)
 • > 75% afvalscheiding
 • > 95% gecertificeerd duurzaam hout
 • > 85% leveranciersbeoordelingen inclusief duurzaamheid
MAATSCHAPPIJ
Verantwoordelijk en betrokken ondernemen
 • Integriteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Maatschappelijk investeren
 • Integer handelen
 • Zorgvuldigheid betrachten in relatie tot de omwonenden en met respect voor de natuur
 • Maatschappelijke bijdrage aan initiatieven leveren met TBI specifieke expertise en ervaring
 • Nul overtredingen TBI Gedragscode
 • Alle grote bouwplaatsen conform Bewuste Bouwers
 • Investeren in maatschappelijke projecten
 • > 3% van de leer-/werkervaringsplaatsen is in het kader van social return
Terug
naar boven