Stakeholdersdialoog

Betrokkenheid stakeholders

TBI is een betrokken en verantwoordelijke dienstverlener op de Nederlandse markt. Het is daarom essentieel dat TBI goede contacten onderhoudt met een breed spectrum aan stakeholders die belang hebben bij of beïnvloed worden door onze activiteiten. Op deze manier houden we rekening met hen in onze dienstverlening en spelen we in op hun vragen en behoeften.

We waarborgen de dialoog met stakeholders op de volgende manieren:

Terug
naar boven