Over TBI

Profiel

TBI is een groep ondernemingen die de gebouwde omgeving op duurzame wijze vernieuwt, inricht en onderhoudt. TBI heeft een gemengd portfolio van bouw- en installatietechniek. Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen, fabrieken en scheepsinstallaties. In heel Nederland is ons werk te zien. Van kleine initiatieven tot grote, spraakmakende projecten. Voor publieke of private opdrachtgevers.

Binnen de segmenten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra onderscheidt TBI vijf marktgeoriënteerde clusters, waarbinnen de TBI-ondernemingen vanuit verschillende disciplines de markt bewerken, samenwerken en kennis delen:

Vastgoed - Wonen - Utiliteit - Technologie & Energie - Mobiliteit & Industrie

TBI-ondernemingen opereren dicht op de klant en zijn toonaangevend in hun markt(segment). Met gemiddeld 5.700 medewerkers (FTE’s), realiseerde TBI in 2017 € 1.708 miljoen aan bedrijfsopbrengsten.

TBI is een besloten vennootschap met een volledig structuurregime en Stichting TBI als uiteindelijk en enig aandeelhouder. Dit stelt ons in staat onze eigen keuzes te maken. Uitgangspunten daarbij zijn soliditeit en continuïteit op de langere termijn.

TBI is een besloten vennootschap met een volledig structuurregime en Stichting TBI als enig aandeelhouder. Continuïteit op lange termijn, behoud van monumentaal erfgoed en het leveren van een bijdrage aan de opleiding van de kinderen van onze medewerkers via Stichting Studiefonds TBI zijn de doelstellingen van de Stichting. Dit biedt stabiliteit en ruimte om te ondernemen, gerichte keuzes te maken en doelen te stellen voor de korte én lange termijn.

Toonaangevende marktpositie

Tezamen vormen de TBI-ondernemingen een wendbare groep. De ondernemingen opereren elk onder hun eigen naam, maar werken ook met elkaar samen. Voor TBI vormt deze werkwijze een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie en synergie. Bovendien vergroten we zo onze slagkracht en expertise op het gebied van multidisciplinair ontwikkelen, bouwen en onderhouden. Voor ondernemerschap is binnen onze groep volop ruimte. Wij zien graag dat opdrachtgevers ons uitdagen en wij willen onze opdrachtgevers uitdagen. Op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Dat betekent dat wij opdrachtgevers willen begrijpen, met ze mee willen denken en doorvragen, op zoek naar de beste oplossing.

Circulair ondernemen

Aan onze beslissingen liggen economische én duurzame overwegingen ten grondslag. Circulair ondernemerschap wordt steeds meer een integraal onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Daarbij is de herbruikbaarheid van gebouwen, producten en grondstoffen het uitgangspunt met als doel een waardevaste gebouwde omgeving te ontwikkelen en de ecologische voetafdruk te verbeteren.

Aantrekkelijke werkomgeving

We hebben de ambitie om een aantrekkelijke werkomgeving voor talent te bieden. Een omgeving waarin het prettig werken is voor de mensen die dag in dag uit bezig zijn met onze projecten en zichzelf continu willen verbeteren. Altijd vanuit het besef dat bouwen geen doel is maar een middel. Verantwoordelijk, gepassioneerd en verbindend zijn niet voor niets onze kernwaarden. Goede ontwikkelingsmogelijkheden, opleidingen en trainingen, gezonde arbeidsverhoudingen en goede arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers in een veilige en gezonde werkomgeving zijn daarvoor de randvoorwaarden.

Terug
naar boven