Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

17 Resultaat deelneming

Onder het resultaat deelneming zijn opgenomen het resultaat uit niet-geconsolideerde deelnemingen van € 0,0 miljoen (2015: € 1,3 miljoen) en het boekresultaat op de verkoop van deelnemingen van € 1,8 miljoen (2015: € 2,7 miljoen). Het boekresultaat uit 2016 heeft betrekking op de verkoop van het belang in MC Ice B.V. (Fri-Jado Groep B.V.) (30,0 procent).

Terug
naar boven