Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

16 Overige bedrijfskosten

 2017 2016
 
Autokosten 25.567   25.187
Automatiseringskosten 18.250   14.346
Huisvestingskosten 11.552   12.666
Overige personeelskosten 10.919   9.616
Overige kosten 34.325   57.761
 
  100.613   119.575

In 2017 dalen de overige bedrijfskosten van € 119,6 miljoen naar € 100,6 miljoen. Dit is het gevolg van ingezette kostenbeheersingsmaatregelen en het meer doorberekenen van projectgerelateerde kosten aan projecten. Daarnaast was in 2016 onder de Overige kosten € 7,0 miljoen opgenomen voor de afwikkeling van een overeenkomst met een combinant.

Terug
naar boven