Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

12 Netto-omzet

 2016 2015
 
Geografische spreiding netto-omzet      
Nederland 1.660.885   1.424.578
Overige EU-landen 24.890   14.579
Rest van Europa 4.195   523
Buiten Europa 21.238   22.905
 
  1.711.208   1.462.585
Terug
naar boven