Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

12 Netto-omzet

 2017 2016
 
Geografische spreiding netto-omzet      
Nederland 1.636.382   1.660.885
Overige EU-landen 18.458   24.890
Rest van Europa 7.857   4.195
Buiten Europa 28.944   21.238
 
  1.691.641   1.711.208
Terug
naar boven