Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

13 Medewerkers

 2017 2016
 
De samenstelling van de gemiddelde personeelsbezetting naar activiteiten luidt:      
Techniek 3.793   3.733
Bouw 1.400   1.363
Infra 411   399
Overige 67   61
 
  5.701   5.556

Van het gemiddeld aantal werknemers op fulltime-basis waren in 2017 266 medewerkers werkzaam in het buitenland (2016: 272).

Terug
naar boven