Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

13 Medewerkers

 2016 2015
 
De samenstelling van de gemiddelde personeelsbezetting naar activiteiten luidt:      
Techniek 3.733   3.975
Bouw 1.363   1.377
Infra 399   375
Overige 61   47
 
  5.556   5.774

Van het gemiddeld aantal werknemers op fulltime-basis waren in 2016 272 medewerkers werkzaam in het buitenland (2015: 262).

Terug
naar boven