Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

16 Belastingen over het resultaat

Betreft de verschuldigde belasting, te betalen over de in het binnenland en buitenland behaalde resultaten, rekening houdend met de mutatie in de voorziening voor latente vennootschapsbelasting. De verschuldigde belasting is berekend volgens de geldende tarieven, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, permanente verschillen en niet-aftrekbare kosten.

De belastingdruk bedraagt 22,3 procent (2015: 10,1 procent). De relatie tussen de gemiddelde effectieve belastingdruk en het wettelijke vennootschapsbelastingtarief is als volgt:

(in procenten)2016 2015
 
Tarief vennootschapsbelasting 25,0   25,0
Belast resultaat uit deelnemingen 3,2   4,8
Niet-aftrekbare kosten -1,2   -8,9
Afwijkende buitenlandse belastingdruk -0,9   -5,0
Correctie belastingen voorgaand jaar -3,0   -3,2
Fiscale faciliteiten e.d. -0,8   -2,6
 
Effectieve belastingdruk 22,3   10,1
Terug
naar boven