Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

15 Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

 2017 2016
 
Afschrijving immateriële vaste activa 2.611   2.539
Afschrijving materiële vaste activa 15.328   16.454
 
  17.939   18.993
 
Afschrijving immateriële vaste activa      
Kosten van ontwikkeling 2.027   2.539
Software en licenties 564   -
Goodwill 20   -
 
  2.611   2.539
 
Afschrijving materiële vaste activa      
Bedrijfsgebouwen en terreinen 3.553   3.571
Machines en installaties 3.526   4.054
Andere vaste bedrijfsmiddelen 8.249   8.829
 
  15.328   16.454
Terug
naar boven