Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

15 Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

 2016 2015
 
Afschrijving immateriële vaste activa 2.539   1.097
Afschrijving materiële vaste activa 16.454   17.426
 
  18.993   18.523
 
Afschrijving immateriële vaste activa      
Ontwikkeling 2.539   1.097
 
  2.539   1.097
 
Afschrijving immateriële vaste activa      
Bedrijfsgebouwen en terreinen 3.571   3.903
Machines en installaties 4.054   4.341
Andere vaste bedrijfsmiddelen 8.829   9.182
 
  16.454   17.426
Terug
naar boven