Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld)

  Techniek Bouw Infra Holding Totaal
  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
 
Gesegmenteerde informatie naar activiteitengebied                                        
(in miljoenen euro’s)                                        
 
Extern   668   692   715   694   194   174   -5   -3   1.573   1.557
Intern   15   5   9   -4   5   10   -29   -11   -   -
 
Totaal   683   696   724   690   199   184   -34   -13   1.573   1.557
 
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen*   13,4   11,8   24,3   18,9   2,5   6,1   -28,6   -4,1   11,7   32,7
 
Bedrijfsresultaat vóór toerekening   -3,3   4,0   9,8   13,0   0,3   3,5   -14,1   -6,3   -7,3   14,2
Toerekening**   9,2   -   9,2   -   -   -   -18,3   -   -   -
 
Bedrijfsresultaat*   5,9   4,0   18,9   13,0   0,3   3,5   -32,4   -6,3   -7,3   14,2
 
Operationele marge                                        
Bedrijfsresultaat/
bedrijfsopbrengsten
  0,9%   0,6%   2,6%   1,9%   0,1%   1,9%   -   -   -0,5%   0,9%
 
Investeringen in materiële
vaste activa
  6,9   6,5   3,0   7,7   2,5   2,7   1,7   0,3   14,2   17,2
Investeringen in immateriële
vaste activa
  0,2   -   1,9   0,6   -   0,1   -   -   2,1   0,8
Afschrijvingen materiële
vaste activa
  7,4   7,7   3,6   5,0   2,2   2,6   3,3   2,1   16,5   17,4
Afschrijvingen immateriële vaste activa   0,1   0,1   1,8   0,9   -   -   0,6   0,1   2,5   1,1

* Exclusief bijzondere waardevermindering en reorganisatielasten.
** De toerekening betreft de suppletie die door TBI Holdings is verstrekt aan New Main, die voor 50% is toegerekend aan Techniek en 50% aan Bouw.

Terug
naar boven