Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld)

Gesegmenteerde informatie naar activiteitengebied
(bedragen in miljoenen euro’s)  
Techniek Bouw Infra Holding Totaal
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
 
Bedrijfsopbrengsten
Extern 634   668   872   715   199   194   3   -5   1.708   1.573
Intern 20   15   16   9   3   5   -39   -29   -   -
 
Totaal 654   683   888   724   202   199   -36   -34   1.708   1.573
 
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen* 6,1   13,4   37,2   24,3   5,8   2,5   -3,1   -28,6   46,0   11,7
 
Bedrijfsresultaat voor toerekening -5,2   -3,3   28,5   9,7   3,9   0,3   0,9   -14,1   28,0   -7,3
Toerekening** 3,6   9,2   3,6   9,2   -   -   -7,2   -18,3   -   -
 
Bedrijfsresultaat* -1,7   5,9   32,1   18,9   3,9   0,3   -6,3   -32,4   28,0   -7,3
 
Operationele marge
Bedrijfsresultaat/
bedrijfsopbrengsten
-0,3%   0,9%   3,6%   2,6%   1,9%   0,1%   -   -   1,6%   -0,5%
 
Investeringen in materiële
vaste activa
8,9   6,9   5,6   3,0   5,8   2,5   0,9   1,7   21,2   14,2
Investeringen in immateriële
vaste activa
0,1   0,2   2,1   1,9   0,0   0,0   1,2   -   3,5   2,1
Afschrijvingen materiële
vaste activa
7,6   7,4   3,2   3,6   1,9   2,2   2,6   3,3   15,3   16,5
Afschrijvingen immateriële
vaste activa
0,1   0,1   1,9   1,8   0,0   0,0   0,6   0,6   2,6   2,5

* Exclusief bijzondere waardeverminderingen en reorganisatielasten
** De toerekening betreft de suppletie die door TBI Holdings is verstrekt aan New Main, die voor 50% is toegerekend aan Techniek en 50% aan Bouw.

Terug
naar boven