Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2017

6 Voorzieningen

 Belasting-verplichtingenOverigeTotaal
 
Stand per 1 januari 2017 85 158 243
 
Mutaties in 2017      
Dotatie 0 430 430
Onttrekkingen -85 -563 -648
 
Saldo -85 -133 -218
 
Stand per 31 december 2017 0 25 25
 

De overige voorzieningen zijn getroffen voor personeelsgerelateerde kosten.

Terug
naar boven