Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2016

6 Voorzieningen

 Belasting-verplichtingenOverigeTotaal
 
Stand per 1 januari 2016 161 447 608
 
Mutaties in 2016      
Dotatie 375 524 899
Onttrekkingen -451 -813 -1.264
 
Saldo -76 -289 -365
 
Stand per 31 december 2016 85 158 243
 

De overige voorzieningen zijn met name getroffen voor de kosten van herstructureringen en juridische geschillen.

Terug
naar boven