Toelichting op de geconsolideerde balans

7 Langlopende schulden

 31 december 2016 31 december 2015
 
Achtergestelde lening 25.000   -

 

 31 december 2016 31 december 2015
 1 – 5 jaar> 5 jaar 1 – 5 jaar> 5 jaar
 
Langlopende schulden - 25.000   - -

In januari 2016 heeft TBI Beheer B.V. een achtergestelde lening van € 25 miljoen verstrekt aan TBI Holdings B.V. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar. Het rentepercentage is 5 procent. De eerste 5,5 jaar is de lening aflossingsvrij, hierna zal aflossing in 5 gelijke en opeenvolgende jaarlijkse termijnen plaatsvinden.

Terug
naar boven