Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

(bedragen in duizenden euro’s)

 2017 2016
 
Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen 10.616   -16.717
Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen -182   -252
 
Totaalresultaat van de groep 10.434   -16.969
Terug
naar boven