Colofon

Redactie en productie
TBI Holdings B.V., Rotterdam

Concept, tekstontwikkeling en realisatie
Jonkergouw & van den Akker, Amsterdam

© Fotografie
Carel Kramer Fotografie, Rotterdam

Postadres
TBI Holdings B.V. Postbus 23134 3001 KC Rotterdam

Bezoekadres
Wilhelminaplein 37 3072 DE Rotterdam

Telefoon
010 – 290 85 00

E-mail
communicatie@tbi.nl

Homepage jaarverslag
http://jaarverslag.tbi.nl

Copyright
TBI Holdings B.V., Rotterdam

April 2018

The annual report of TBI Holdings B.V. is also available in English translation on the company’s website http://jaarverslag.tbi.nl/en/.

Terug
naar boven