Hoe TBI waarde creëert

Raamwerk

We hebben onze strategie herijkt en onze marsroute naar 2020 uitgestippeld. Voorafgaand hieraan is in opdracht van de Raad van Bestuur in 2017 een materialiteitsanalyse uitgevoerd op basis van de input van ruim 150 in- en externe stakeholders om onze strategische prioriteiten aan te scherpen, in lijn met wat voor stakeholders het meest relevant is. De materialiteitsanalyse biedt ook aanknopingspunten voor de wijze waarop we onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties kunnen invullen en monitoren. Daarnaast is in oktober 2017 een bijeenkomst gehouden met 80 ‘toekomstmakers’ van TBI. Daarin hebben we met elkaar gesproken over de belangrijke trends en ontwikkelingen in de voor ons relevante markten en de uitdagingen waar we voor staan. Dit heeft inzicht gegeven in de kansen en risico’s maar ook in de kritische succesfactoren die van belang zijn voor onze strategie. Al deze inzichten vormen de basis voor onze waardengedreven strategie 2020. De basis van onze strategie wordt gevormd door onze visie en missie.

Terug
naar boven