TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Marktbeeld en -ontwikkeling binnen de clusters

Wonen - Ruimte voor woonwensen

    
Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ ontwikkelingenMarktgebieden/ opdrachtgeversCompetenties tbi-ondernemingen in die markt
 • Woningbouw
 • Renovatie en groot onderhoud
 • Onderhoud en beheer, verbouwen
 • Binnenstedelijke herontwikkeling
 • Restauratie
 • Herbestemming
 • Concepten en producten voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheer
 • Ontwikkeling, toelevering en montage van duurzame prefab-betonelementen
 • Vloer- en wandsystemen voor verwarming en koeling
 • Installatietechniek
 • Focus op klant, kwaliteit en toegevoegde waarde
 • Focus op innovatie, duurzaamheid/verduurzamen
 • Circulariteit
 • Bewoners
 • Projectontwikkelaars
 • Woningcorporaties
 • Beleggers
 • Gemeenten
 • Ondernemerschap, zelfstandige ondernemingen onder de vlag van TBI
 • Innovatiekracht & samenwerken (TBI WOONlab)
 • Concepten voor (duurzaam en betaalbaar) wonen
 • (Technisch) vakmanschap
 • Stedelijke vernieuwing
 • Consumentgericht ontwikkelen en bouwen

De TBI-ondernemingen die zich met name richten op de woningmarkt hebben goed kunnen profiteren van het herstel van dit marktsegment. In 2015 steeg de nieuwbouwproductie in Nederland met 24 procent, de herstel- en verbouwproductie met 17 procent en bedroeg het aantal opgeleverde woningen circa 50.000 (Bron: EIB). De vraag naar woningen van zowel consumenten als van beleggers steeg fors. Corporaties richten zich met name op de verduurzaming en het onderhoud van de bestaande woningvoorraad.

De afgelopen jaren hebben ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep veel geïnvesteerd in onderzoek naar de veranderde woonwensen van consumenten. De onderzoeksresultaten vormden de basis van de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten. Gelijktijdig is flink geïnvesteerd in Voorbij Prefab om daarmee de betaalbaarheid en keuze in woningvarianten voor de woonconsument te vergroten.

In 2015 heeft TBI 1.707 woningen verkocht (2014: 1.059 woningen), een stijging met 61 procent. Hiervan zijn 1.507 woningen verkocht aan particulieren (2014: 811), 108 woningen aan beleggers (2014: 165) en 92 woningen aan woningbouwcorporaties (2014: 83). Op 31 december 2015 bedroeg de voorraad onverkochte opgeleverde woningen 4 (per 31 december 2014: 10 woningen) Het aantal onverkochte woningen in uitvoering bedroeg op 31 december 2015 102 (per 31 december 2014: 132 woningen).

Innovatieve woonconcepten

TBI heeft de ambitie om tot de beste Nederlandse bouwbedrijven te behoren op het gebied van wonen. Dat willen we bereiken door samen innovatieve concepten te ontwikkelen. Daarvoor hebben ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep in 2014 een innovatielab voor wonen opgericht: TBI WOONlab. In 2015 hebben deze ondernemingen de keten verder versterkt door samenwerkingsverbanden aan te gaan met WTH, Comfort Partners, Voorbij Prefab en Groothuis Wonen. Samen zijn de TBI-ondernemingen nog beter in staat om te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame en betaalbare woningen. De samenwerking resulteerde ook in een uitbreiding van de bestaande woonconcepten beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis met nieuwe woningtypes, wat de klant nog meer keuzevrijheid geeft. Bovendien wordt beterBASIShuis, de conceptwoning gericht op sociale woningbouw en starters op de kopersmarkt, nu aangeboden met een garantie- en onderhoudscontract voor twintig jaar en met nieuwe, duurzame opties. Nieuw in 2015 is het concept mooiGROOThuis (vrijstaande woningen en tweekappers).

Automatisering betonfabriek: meer variaties mogelijk

In 2015 is de betonfabriek Voorbij Prefab volledig gerobotiseerd en geautomatiseerd. Met geautomatiseerde productielijnen kunnen nu rechtstreeks uit een BIM-bestand gevels en wanden, inclusief installatietechnische voorzieningen, voor woningen uit TBI-woonconcepten worden geproduceerd. Voor opdrachtgevers is dit een waardevolle ontwikkeling, omdat nu elk gevelontwerp waarvan een BIM-bestand te maken is, ook geproduceerd kan worden. Zonder meerkosten. De fabriek produceert niet alleen voor TBI maar ook voor derden en heeft een capaciteit van 2.500 woningen per jaar.

Buurten waar mensen prettig wonen

De woonondernemingen ontwikkelen niet alleen nieuwe woonconcepten, ze werken ook aan buurten waar het prettig wonen is. Samen met de klant en eindgebruikers. Zo gaf ERA Contour met de ontwikkeling van Kloosterbuuren, 118 woningen rondom een voormalig klooster en fraterhuis, een stevige impuls aan de woonkwaliteit in het Haagse Moerwijk. Andere projecten die in 2015 zijn gestart zijn Intermezzo (nieuwbouwappartementen Zuidas, Amsterdam) en Moving Up (boven de entree van metrostation De Pijp, Amsterdam). Dat de consument als co-producent een succesvolle aanpak is, blijkt uit de overweldigende belangstelling voor de klantenpanels van Little C. In deze nieuwe buurt aan de Rotterdamse Coolhaven, die ERA Contour samen met J.P. van Eesteren en Bouwinvest ontwikkelt, komen circa 300 woningen en 10.000 m2 commerciële ruimte.

Kennis delen voor renovatie en onderhoud

ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep hebben begin 2015 hun kennis en kunde over renovatie en onderhoud gebundeld met renovatie-ondernemingen Hemubo, Smits Vastgoedzorg en Rutges Vernieuwt.

Samen hebben zij het Renovatiekompas geïntroduceerd. Met deze gratis online rekentool kunnen business-to-businessklanten snel en gemakkelijk zelf uitrekenen wat de kosten en opbrengsten zijn per woning bij een onderhouds- en renovatieproject.

Omdat 100 procent duurzaam renoveren voor corporaties niet altijd haalbaar is, hebben de initiatiefnemers van het Renovatiekompas het concept BETER OP DE METER ontwikkeld. Met dit concept kunnen corporaties hun woningen binnen vijf dagen renoveren met 80 procent energiereductie voor € 30.000 per woning. Aan BETER OP DE METER werken ook Itho Daalderop en Comfort Partners mee.

Herbestemming monumentaal vastgoed

Bij de herbestemming van monumentaal vastgoed werken TBI-ondernemingen Synchroon, Nico de Bont en HEVO nauw samen in Ozive. Voor de uitvoering van projecten wordt samengewerkt met andere TBI-ondernemingen. Zo hebben Hazenberg Bouw en Nico de Bont in 2015 samen in het historische klooster Mariënbosch in Nijmegen zelfstandige wooneenheden voor studenten gerealiseerd.

Nieuw Crooswijk, Rotterdam Herbestemming klooster Mariënbosch, Nijmegen

Terug
naar boven