TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Marktbeeld en -ontwikkeling binnen de clusters

Utiliteit - Innovatief en integraal bouwen

    
Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ ontwikkelingenMarktgebieden/ opdrachtgeversCompetenties tbi-ondernemingen in die markt
 • Totaal concept
 • Nieuwbouw
 • Transformatie
 • Verbouw
 • Onderhoud
 • Restauratie
 • Verschuiving naar nieuwe contract-/samenwerkingsvormen, zoals Design, Build & Maintain
 • Overcapaciteit zorgt voor concurrerende markt met onverminderde prijsdruk
 • Laat-cyclische markt
 • Groeiende behoefte aan integrale en multidisciplinaire samenwerkingen
 • Tools als BIM, LEAN en SE krijgen een steeds grotere rol in het proces
 • Stijging marktvraag naar onderhoud en herbestemming
 • Vraag naar nieuwe uitiliteitsbouw blijft laag
 • Toekomstgericht bouwen steeds belangrijker: gebouw moet flexibeler en duurzamer in te zetten zijn, zodat functionaliteit kan veranderen
 • Van bouwer naar regisseur: ontzorgen opdrachtgever
 • Rijksoverheid, semi-overheid
 • Zakelijke dienstverleners
 • Onderwijs
 • Care and Cure
 • Industrie
 • Hotelbranche
 • Lifecycle/total cost of ownership-benadering
 • Vertrouwd met alle contractvormen
 • Integraal werken, binnen en buiten TBI
 • Innovaties vanuit eigen kracht: TBI kennisLAB, voorloper op BIM-gebied
 • Brede referentiescope
 • Complexe bouwprojecten waarvoor hoog bouw-IQ nodig is
 • Utilitaire woningbouw
 • Alle kennis in de organisatie bij eigen mensen: vakmanschap en kwaliteit
 • Zekerheid van continuïteit door TBI-netwerk
 • Kennis, kunde en trackrecord: top van de utilitaire bouwbedrijven
 • Planontwikkeling
 • Turn-key leveren
 • Projectontwikkeling van commerciële gebouwen, multidisciplinaire gebouwen, hotels en laboratoria

De utiliteitssector heeft nog niet kunnen profiteren van het economisch herstel en ondervond ook in 2015 de gevolgen van bezuinigingen bij de overheid, de grote voorraad structureel leegstaande kantoren en een afnemende behoefte aan winkelruimte. De bouwproductie in nieuwbouw groeide volgens de cijfers van het EIB niet. Dit zorgde voor onverminderde prijsdruk in 2015. Het aantal opdrachten in vernieuwbouw, transformatie en renovatie groeit echter gestaag. TBI-ondernemingen hebben zich voorbereid op deze aantrekkende markt en zijn klaar om aan deze veranderde vraag te voldoen.

Investeren in slimmer bouwen

Opdrachtgevers verwachten van een bouwonderneming niet alleen meer dat deze een bestek en tekeningen levert, maar tevens een plan van aanpak schrijft, ontwerpt en engineert. De vraag naar Design & Build-, DB(F)MO- en Best Value Procurementcontracten groeit dan ook. J.P. van Eesteren heeft zich getransformeerd van een aannemer naar een proactieve, kennisintensieve utiliteitsbouwer die de klant centraal stelt. Zo kan de onderneming voldoen aan de groeiende vraag naar integrale oplossingen en naar contractvormen waarbij beheer en onderhoud, Total Cost of Ownership en duurzaamheid steeds belangrijker worden. Uitgangspunt is ‘gebouwen slimmer maken’ om zo meer toegevoegde waarde te leveren aan opdrachtgevers. Daarvoor heeft de onderneming de afgelopen jaren meer hoogopgeleide specialisten aangenomen en flink geïnvesteerd in BIM. Dat laat onverlet dat TBI op de bouwplaats graag met eigen vakmensen blijft werken. Vakmanschap zit in ons DNA en om de kwaliteit van onze projecten te waarborgen willen we dat ook graag zo houden.

Door integraal te ontwerpen met BIM en met elkaar samen te werken, kunnen TBI-ondernemingen bouwprocessen effectiever inrichten en daarmee de kosten en complexiteit van bouw- en onderhoudsprocessen terugdringen. Opdrachtgevers krijgen al in een vroeg stadium toegang tot alle mogelijke informatie over een bouwproject. Voordat daadwerkelijk wordt gebouwd, krijgt de klant een virtuele versie van het bouwwerk te zien. Ook ziet hij hoe het project er op verschillende momenten tijdens de uitvoering uit hoort te zien en welke veiligheidsaspecten op bepaalde momenten in de uitvoering nodig zijn. Dat maakt tijdig bijsturen eenvoudiger.

Hotel van de toekomst

Op basis van een Engineering & Construct-contract realiseren de TBI-ondernemingen Hotel Amstelkwartier nabij het Amstelstation in Amsterdam. Alle onderdelen zijn tot in detail uitgewerkt in een BIM-model en zoveel mogelijk geprefabriceerd. Zo worden de ‘plug & play’ metal studwanden van de hotelkamers al in de fabriek voorzien van de sparingen voor wandcontactdozen. De wanden worden per kamer als één pakket geleverd, compleet met bekabeling. Hierdoor is een enkele werknemer in staat om in één dag een complete hotelkamer te installeren. Amstelkwartier wordt het eerste hotel in Europa met een LEED Platinum certificering, het hoogste certificaat voor duurzaamheid. Een nieuw verworven opdracht in 2015 is de bouw van het project Amstel Tower in Amsterdam, een 100 meter hoge woonen hoteltoren in opdracht van Provast.

Renoveren en transformeren

In Rotterdam renoveert J.P. van Eesteren de beroemde kubuswoningen. Door hun bijzondere architectuur en de vele omgevingsfactoren zijn de woningen moeilijk benaderbaar. Speciaal hiervoor werd een driehoekige, prefab omloop-steigerconstructie ontwikkeld. In vier fases worden de woningen opgeknapt. Ook de Spinoza Hall van de Universiteit Utrecht onderging een grootschalige renovatie. De afdeling Verbouw, Onderhoud en Renovatie (VOR) van J.P. van Eesteren maakte het rijksmonument geschikt voor het huidige onderwijsprogramma. In Amsterdam transformeert J.P. Van Eesteren het voormalige hoofdkantoor van Shell Research aan de noordoever van het IJ tot A’DAM Toren, een multifunctioneel gebouw met observatiepunt, hotel, club, kantoren en horeca.

Voor de Hogeschool Utrecht heeft de onderneming samen met Koopmans Bouwgroep, Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros een oud schoolgebouw getransformeerd tot expertisecentrum op het gebied van zorg en technologie. De bouwcombinatie was van het voorontwerp tot de oplevering betrokken bij het project. J.P. van Eesteren heeft in 2015 in vier maanden tijd het klassieke Convent Hotel in Amsterdam getransformeerd tot een nieuw designhotel genaamd INK Hotel. Daarbij werden de kamers ‘handdoek-gereed’ opgeleverd. Het is een voorbeeld van de toenemende regierol van J.P. van Eesteren.

TBI-ondernemingen bouwen eerste protonenkliniek in Nederland

In mei 2015 is in Delft de bouw van de eerste protonenkliniek van Nederland van start gegaan. Hiermee komt de protonentherapie medio 2017 binnen handbereik van kankerpatiënten in Nederland. De bouw van HollandPTC wordt gezien als een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen kanker. J.P. van Eesteren, Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros voeren deze opdracht gezamenlijk uit.

Stadhuis Almelo Basisschool De Twijn, Nijverdal

Terug
naar boven