TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Marktbeeld en -ontwikkeling binnen de clusters

Techniek - Intelligentie door technologie

    
Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ ontwikkelingenMarktgebieden/ opdrachtgeversCompetenties tbi-ondernemingen in die markt
 • Ontwerpen (Design), realiseren (Build), onderhouden en exploiteren
 • Duurzame energietechnieken/ energiemonitoring
 • Technische en industriële automatisering & informatisering
 • Zuiveringstechnische installaties
 • Paneelbouw
 • Datacenter (ver)bouwen
 • Alarmmanagement/detectiesystemen (water/brand)
 • Toegangscontrole & beveiligingssystemen
 • Meet- en regeltechniek
 • Zorgdomotica-oplossing
 • Electrical Heat tracing
 • Hoogspanning
 • Verwarming en koeltechniek
 • Survey and Inspection
 • Luchtbehandeling, ventilatie en airconditioning
 • Verschuiving naar levenscyclusbenadering, meer ontwerpverantwoordelijkheid en andere daarbij behorende contractvormen UAV-GC en financieringsconstructies DBFMO
 • Meer nadruk op waarde van de kwaliteit en prestatie over de gehele levensduur bij opdrachtgevers vertaalt zich naar verschuiving van verantwoordelijkheden naar de markt
 • Toename routinematige onderhoudswerkzaamheden door focus opdrachtgevers op de eigen corebusiness
 • Verschuiving naar prestatiegerichte onderhoudscontracten
 • Toename toepassing van intelligente techniek die wordt bestuurd via internet/web/apps
 • Utiliteitsbouw
 • Infra
 • Industrie
 • Marine & Offshore
 • Woningbouw
 • Hoogwaardige kennis van elektrotechniek, automatisering, ICT
 • Specialist op het gebied van werktuigbouwkunde
 • Intelligente technische oplossingen in combinatie met integrale bouwconcepten
 • Vertrouwd met alle contractvormen

De werkzaamheden van de in installatietechniek gespecialiseerde TBI-ondernemingen Croon Elektrotechniek, Wolter & Dros en Eekels zijn breed gespreid binnen de utiliteitsbouw- en infrasector, maar ook in de industriële omgeving en in Marine & Offshore. Deze ondernemingen hebben gespecialiseerde kennis en expertise op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en automatisering in huis. Dat geeft ze de mogelijkheid om opdrachtgevers in verschillende markten te bedienen – al dan niet multidisciplinair – en hun slimme oplossingen te bieden. En door samenhangende technische diensten in één pakket aan te bieden, komen ze ook tegemoet aan de wens van veel opdrachtgevers om projecten zo veel mogelijk in één contract onder te brengen.

Vernieuwen van technische installaties

In de utiliteitsmarkt, waar volume- en prijsdruk nog steeds aanwezig zijn, stabiliseerde het aantal opdrachten op een laag niveau. De trend van revitalisering en transformatie van bestaande kantoren biedt hier echter goede perspectieven voor de techniekondernemingen. Door digitalisering en flexibel werken zijn er minder vierkante meters kantoorruimte nodig. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar een inrichting die is afgestemd op deze nieuwe behoeften en verduurzaming van verouderde kantoorruimten en daarmee naar een andere inrichting van de technische installaties.

Kansen in de industriële en maritieme sector

In de industriële markt, waar de TBI-techniekondernemingen met name als system integrator werken, nam het aantal opdrachten toe. Door heftige concurrentie bleef de marge echter onder druk staan. Met name op het gebied van informatisering en automatisering zien de TBI-ondernemingen kansen. Marine & Offshore liet een sterke groei zien. In de olie- en gasgerelateerde markt namen de investeringen af terwijl in bevoorradingsschepen voor windmolenparken op zee en in de jachtbouw flink meer werd geïnvesteerd. Eekels en Croon Elektrotechniek willen hun meerwaarde voor opdrachtgevers in de maritieme sector versterken door hun expertises in die markt te bundelen.

Onderhoudscontracten bij infra steeds belangrijker

Ook de infrasector biedt kansen voor TBI, omdat we opdrachten binnen het concern multidisciplinair kunnen uitvoeren en binnen één contract kunnen aanbieden. Vanuit de klant ontstaat meer en meer de behoefte om na de realisatie van een project ook het onderhoud ervan voor een langjarige termijn bij één contractpartij onder te brengen. Een goed voorbeeld hiervan is de Sluiskiltunnel. Naast de Sluiskiltunnel is ook het werk aan de A15 een in het oog springend project.

Croon Elektrotechniek verzorgt hier samen met een partner alle tunnel- en verkeerstechnische installaties, waaronder over 35 kilometer een hightech dynamisch verkeersmanagementsysteem, inclusief het technisch onderhoud in de komende 20 jaar.

Hoogwaardige techniek in de operatiekamer

Met het Medical Innovation & Technology expert Center (MITeC) beschikt het Radboudumc over de meest geavanceerde operatieruimtes in Europa. In het MITeC is het mogelijk om diagnosebehandelingen te combineren met operaties. Met behulp van een MRI-scan en een röntgenstatief in de operatiekamer kunnen artsen al tijdens de operatie de ingreep beoordelen en zo nodig bijsturen. Croon Elektrotechniek tekent voor de ‘state-of-the-art’-elektriciteitsvoorziening en installatietechniek in het OK-complex.

Aansluiten bij de klantvraag: intelligentie door technologie

Opdrachtgevers vragen steeds vaker om een geïntegreerde oplossing op het gebied van technische installaties. Techniek draagt immers wezenlijk bij aan de kwaliteit van het leven. Daarbij gaat het niet alleen om het technisch vernuft en slimheid van systemen, maar vooral om de impact daarvan op het leven van mensen, organisaties en de samenleving. Techniek als middel, niet als doel. Die ontwikkeling is de drijfveer achter het besluit om Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros samen te voegen tot één sterke techniekonderneming. Met de fusie worden diepgaande expertises op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en automatisering/informatisering samengebracht in één organisatie. Zo kunnen de TBI-ondernemingen een hogere toegevoegde waarde leveren voor opdrachtgevers.

Met intelligente, zelf denkende en lerende systemen kunnen bijvoorbeeld schepen, tunnels, gebouwen en fabrieken efficiënter en effectiever worden benut. Voor de gebruiker ervan worden de prestaties in kwaliteit en opbrengsten verhoogd. Zij kunnen daardoor beter en duurzamer in hun markt opereren. Oftewel ‘Intelligentie door Technologie’. Met het bundelen van de expertises ontstaat bovendien een slagvaardige, kostenefficiëntere organisatie. De techniekondernemingen werkten al samen in vele projecten en in 2015 zijn verdere belangrijke stappen in het fusieproces gezet. Eind 2016 moet de integratie geheel zijn afgerond.

Betere techniek én een beter proces

Met de ontwikkeling van de Uniforme Objectenbibliotheek voor de installatiesector wordt het nog makkelijker om installatieconcepten in een vroegtijds stadium in BIM in te voeren. Deze kunnen dan integraal modulair worden ontwikkeld en geprefabriceerd. Dat betekent een sneller bouwproces, lagere kosten en hogere kwaliteit. Bovendien kan de klant uit veel meer mogelijkheden kiezen. Door integrale bouw- en installatietechnische bouwstenen te creëren, biedt TBI een efficiënte totaaloplossing met meerwaarde voor de klant.

Esnaad 224, Hoogezand Waterzuivering Scheldestromen, Zeeland

Terug
naar boven