TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Marktbeeld en -ontwikkeling binnen de clusters

Ontwikkeling - sterk in wonen en maatschappelijk vastgoed

    
Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ ontwikkelingenMarktgebieden/ opdrachtgeversCompetenties tbi-ondernemingen in die markt
 • Projectontwikkeling wonen en winkels
 • Transformatie
 • Herbestemmen monumenten
 • (Risicodragend) projectmanagement
 • Huisvestingsadvies
 • Expertise advies
 • Bouwmanagement
 • Duurzaamheid
 • Energiebesparing
 • Het Nieuwe Werken
 • Herbestemming
 • Bewonersparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Veranderingen in het bestuurlijke landschap
 • Lifecycle gebouwen
 • Particuliere woningmarkt
 • Financiers en beleggers
 • Onderwijs
 • Zorg
 • Overheid
 • Bedrijfsleven
 • Ketenpartners
 • Conceptuele kracht
 • Marketing en verkoop
 • Procesmanagement
 • Integrale aanpak
 • Innovatiekracht

Meer ontwikkeling woningen

Projectontwikkelingsbedrijf Synchroon heeft goed kunnen profiteren van het herstel van de woningmarkt. Het toegenomen consumentenvertrouwen en de lage rente waren hiervoor belangrijke drijfveren. In 2015 zijn 541 woningen verkocht, aanzienlijk meer dan in het jaar ervoor en ook voor het komende jaar is de portefeuille goed gevuld.

Woonconcepten voor specifieke doelgroepen

Synchroon is vooral sterk in het bedenken van onderscheidende concepten voor specifieke doelgroepen. Zoeken naar woonoplossingen op complexe locaties in stedelijk gebied is een van de grootste uitdagingen. Steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam worden steeds populairder, terwijl de ruimte om te bouwen vaak beperkt is. Het concept XS DeLuxe is een voorbeeld van de innovatieve oplossingen die Synchroon biedt.

XS DeLuxe

Met het concept XS DeLuxe speelt Synchroon in op de toenemende populariteit van wonen in de stad. Veel starters op de woningmarkt willen graag op levendige, gewilde toplocaties wonen maar kunnen zich geen dure woningen veroorloven. XS DeLuxe voorziet in deze behoefte door duurzame en betaalbare microappartementen voor 1- of 2-persoons huishoudens te bouwen op stedelijke toplocaties, met gedeelde voorzieningen, zoals werkplekken, een wasserette, huishoudelijke hulp en slim ruimtegebruik. Het concept is zowel geschikt voor nieuwbouw als in bestaande bouw, bijvoorbeeld bij transformaties van kantoren.

Gebiedsontwikkeling aan de rand van de stad

De grote vraag naar nieuwbouwwoningen en de beperkte bouwruimte in de binnensteden, doet veel gemeenten uitwijken naar locaties aan de rand van de stad. Voor de ontwikkeling van deze locaties is de combinatie van kennis van vastgoed en van gebiedsontwikkeling van grote waarde. Samen met gebiedsontwikkelaar BPD ontwikkelt Synchroon in Den Haag de exclusieve woonwijk Vroondaal. Dit project komt tegemoet aan de behoefte van consumenten aan woningen met een eigen identiteit. Opdrachtgevers kunnen kiezen uit een grote variatie aan woningen, indelingsvarianten en uitbreidingsopties. Ook wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte en groenvoorzieningen. In Amsterdam ontwikkelt Synchroon een project met 165 appartementen op Zeeburgereiland. Daarnaast is het actief met de realisatie van koop- en huurwoningen in Amsterdam Zuidoost en op IJburg.

Herinrichting bedrijventerrein

Veel opdrachten van Synchroon betreffen de herinrichting van voormalige bedrijventerreinen. Zo realiseert de onderneming samen met J.P. van Eesteren twee woontorens op de Wilhelminapier in Rotterdam en in Amsterdam werken Synchroon en ERA Contour aan de ontwikkeling van de klimaatneutrale woonwijk Houthavens, een mooi voorbeeld van gebiedstransformatie.

Een ander voorbeeld van geslaagde samenwerking is de wijk Waterfront in Harderwijk. Hier realiseren Synchroon en Koopmans Bouwgroep op voormalige bedrijfsterreinen een aantrekkelijke woonomgeving met in totaal 750 woningen en aanvullende commerciële voorzieningen. De nieuwe wijk sluit direct aan op de historische binnenstad en het Veluwemeer. In 2015 heeft Synchroon de opdracht verworven voor de herontwikkeling van de eerste fase van een voormalig bedrijventerrein van NS in Utrecht. In Wisselspoor komen woningen, creatieve bedrijvigheid en horeca.

yoreM

Om vastgoed beter onder de aandacht van potentiële opdrachtgevers te brengen, heeft Synchroon in het verslagjaar een zelfstandig e-marketingbedrijf opgericht: yoreM. Woonconsumenten kopen hun huis steeds vaker via internet en bepalen in toenemende mate mede de vormgeving ervan via sociale media. Via Facebook, Twitter en Google raken potentiële opdrachtgevers in een steeds vroeger stadium betrokken bij woningbouwontwikkelingen. Projectwebsites stellen hen in staat te reageren en ontwerpen te ‘liken’, waardoor bewonerswensen de vormgeving en samenstelling van de wijk mede gaan bepalen. YoreM ontwikkelt dergelijke projectwebsites en versterkt via e-marketing de mogelijkheden voor co-creatie van klant en ontwikkelaar. YoreM werft ook opdrachtgevers, adverteert online en verricht dataonderzoek om een gedetailleerde schets te kunnen maken van potentiële opdrachtgevers. Het bedrijf werkt voor de TBI-ondernemingen maar ook voor externe partijen, zoals beleggers, corporaties en andere ondernemingen die actief zijn in vastgoed.

Minder winkelprojecten

Door overcapaciteit op de markt en een verdere toename van het online winkelen heeft Synchroon in 2015 minder winkelcentra kunnen ontwikkelen. Daarom concentreert de onderneming zich vooral op de herontwikkeling van winkelcentra. Een geslaagd project is de herontwikkeling van het Van Hogendorpkwartier in Vlaardingen. Samen met Waterweg Wonen ontwikkelde Synchroon hier een nieuw winkelcentrum met appartementen. De winkels en woningen op deze locatie zijn gebouwd door ERA Contour. Het Van Hogendorpkwartier is onderdeel van een integraal vernieuwingsplan van de wijk Babberspolder. Na de succesvolle afronding van dit project heeft Waterweg Wonen Synchroon gevraagd de nieuwe bedrijfshuisvesting van de woningcorporatie te realiseren.

Daarnaast verwierf Synchroon in 2015 de opdracht voor de herontwikkeling van de kern van Zevenbergen, bestaande uit een winkelprogramma met appartementen direct gelegen naast een winkelproject dat Synchroon eerder heeft gerealiseerd.

Onderwijs en zorg herbezinnen zich op huisvesting

Vastgoedadvies- en bouwmanagementbureau HEVO is een toonaangevende speler in de onderwijssector. Ondanks de bezuinigingen in deze sector heeft HEVO hier goed gepresteerd. Het aantal opdrachten in de zorg bleef vooralsnog achter bij de verwachtingen.

In het onderwijs is de huisvestingsvraag sterk veranderd. Scholen hebben behoefte aan gebouwen die zowel zijn voorbereid op de veranderende onderwijsmethodiek als op krimpende leerlingenaantallen. Omdat nieuwbouw vaak niet haalbaar is, kiezen veel scholen ervoor om bestaande gebouwen te renoveren om ze duurzaam en toekomstbestendig te maken. Door de toenemende behoefte aan nieuwe vastgoedzorgconcepten ziet HEVO wel degelijk groeikansen in de zorgsector. Samen met Synchroon kan HEVO zorginstellingen ondersteunen bij de invulling hiervan. HEVO ondersteunt met strategisch advies de ontwikkeling van businessplannen. Steeds vaker treedt HEVO daarbij op als matchmaker tussen een zorgorganisatie en financiers en/of beleggers, omdat zorginstellingen vaak moeite hebben om (ver)nieuwbouw gefinancierd te krijgen. De vraag naar risicodragend projectmanagement zal naar verwachting de komende jaren weer geleidelijk stijgen als reactie op de aantrekkende markt en de daarmee gepaard gaande aanbestedingsrisico’s voor opdrachtgevers. Ook in de sectoren waarin HEVO opereert, willen opdrachtgevers steeds vaker na de realisatie van het project het energieverbruik en onderhoud geregeld zien. HEVO ziet hier kansen door risicodragend projectmanagement te koppelen aan garanties voor onderhoud en energieverbruik.

Gebiedsontwikkeling Waterfront Harderwijk Herbestemming Parc Glorieux, Vught

Terug
naar boven