Medewerkers - Aantrekkelijke werkomgeving

In onze werkgebieden worden projecten complexer en wordt kennis steeds belangrijker, evenals samenwerken. Om hierin succesvol te zijn en blijven, hebben we de beste mensen nodig. Talentvolle vakmensen die in staat zijn om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken. Daarom zetten wij in op persoonlijke ontwikkeling, het stimuleren en ruimte geven voor ondernemerschap en eigen initiatief.

Doelen (2015)Resultaten
Veilige en gezonde werkomgeving IF 3,1 (ongevallenratio), 4,1% ziekteverzuim
Goede ontwikkelmogelijkheden voor talent 86% functioneringsgesprek
Gezonde arbeidsverhoudingen, betrokken medewerkers 5,1% vertrek op eigen verzoek

TBI wil de beste werkomgeving voor talent zijn. Wij willen tot de meest attractieve werkgevers in onze sector behoren, zodat medewerkers optimaal kunnen presteren en we de juiste toptalenten en succesvolle professionals weten aan te trekken en te behouden. Daarom zijn we continu op zoek naar ondernemende professionals. Naar vakmensen met een passie voor bouw en techniek, die kunnen samenwerken en verbinden. We willen onze mensen een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving bieden. Dat doen we door voorwaarden te scheppen waaronder werknemers zich optimaal kunnen ontwikkelen: een veilige en gezonde werkomgeving, goede arbeidsverhoudingen en ontplooiingsmogelijkheden bij alle ondernemingen.

Terug
naar boven