Maatschappij - Verantwoordelijk én betrokken

Omgevingsbewust

TBI-ondernemingen spannen zich in om overlast voor de maatschappij ten gevolge van werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. We willen worden gezien als een ‘goede buur’. Een goede buur is omgevingsbewust: aanspreekbaar, transparant en proactief.

Bewuste bouwer

Sinds enkele jaren is TBI deelnemer van de Bewuste Bouwers. Bouwplaatsen die de Bewuste Bouwers Gedragscode naleven hebben (bovenwettelijke) aandacht voor omgevingsmanagement, veiligheid, netheid van de bouwplaats. In het verslagjaar zijn er 30 bouwprojecten aangemeld bij de Bewuste Bouwers. Het totaal aantal (lopende) Bewuste Bouwers projecten kwam daarmee uit op 54. Alle audits zijn met succes doorlopen. Een combinatieproject van TBI Infra behaalde zelfs de hoogste score van het jaar: 30 punten.

Klachtenmanagement

Onze klachtenmanagementsystemen zijn decentraal belegd. De systemen van vrijwel alle TBI-ondernemingen voldoen aan de eisen van ISO 9001. De registraties vinden decentraal plaats en zijn afgestemd op de specifieke bedrijfsactiviteiten. Er kunnen derhalve geen geconsolideerde cijfers worden gerapporteerd. Op projectniveau vormt het (projectspecifieke) kwaliteitsplan de basis voor de wijze waarop wordt omgegaan met klachten. Omdat TBI-ondernemingen in toenemende mate integraal met elkaar samenwerken is een uniform format voor een kwaliteitsplan opgesteld. De verwachting is dat daardoor de kwaliteit verder toeneemt, wat ook betrokkenen ten goede zal komen.

Transparantie

Traditiegetrouw zijn ook in 2015 weer veel bouwplaatsen opengesteld tijdens de Dag van de Bouw. De bouwplaats van de A’DAM Toren in Amsterdam stond in de top 5 van meest bezochte bouwplaatsen.

Daarnaast vonden diverse bijzondere openstellingen van bouwplaatsen plaats. Zo werd bij de bouw van de Maximabrug in Alphen aan den Rijn een uniek uitkijkpunt geopend. Omwonenden en toekomstige bewoners van het woningbouwproject Vlaardings Geluk werden uitgenodigd om meubels te maken van restanten van bouwmaterialen. Het is sowieso gebruikelijk om bouwplaatsen, zeker in de woningbouw, vaker open te stellen voor toekomstige bewoners.

TBI Bouwreis, Nepal

Terug
naar boven