Maatschappij - Verantwoordelijk én betrokken

TBI wil op een integere en transparante wijze ondernemen en heeft daarvoor onder meer regels vastgelegd in de TBI Gedragscode. Wij werken in heel Nederland en we realiseren ons dat mensen hinder kunnen ondervinden van onze activiteiten. Dat proberen we te minimaliseren door veel aandacht te besteden aan de inrichting van de bouwplaats en helder te communiceren met de directe omgeving. Daarnaast investeren wij ook in diverse maatschappelijk relevante initiatieven.

Doelen (2015)Resultaten
Integere partner, die zorgvuldig handelt (minimaal aantal overtredingen) 5 overtredingen van wet- en regelgeving (boetes)
12 overtredingen van TBI Gedragscode
Een ‘goede buur’ zijn (alle grote projecten Bewuste Bouwers) 54 bouwplaatsen volgen Gedragscode van Bewuste Bouwers
Maatschappelijk betrokken onderneming (geen kwantitatieve doelstelling) € 360.000 gedoneerd aan maatschappelijke doelen/ initiatieven
Terug
naar boven