Governance

Samenstelling Raad van Commissarissen per 15 maart 2016

DRS. A.L.M. Nelissen (67), Voorzitter

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: September 2012, aftredend in 2016 (herbenoembaar)
Lid van de auditcommissie
Lid van de benoemings- en remuneratiecommissie
Voormalig functie: Lid Raad van Bestuur Dura Vermeer
Overige commissariaten: Voorzitter Raad van Commissarissen
Brainport Development N.V.
Lid Raad van Commissarissen Van Nieuwpoort Groep N.V.
Lid Raad van Commissarissen Zuid Nederlandse Theater Maatschappij N.V.
Belangrijkste huidige nevenfuncties: Bestuurslid Rijksmuseum Fonds
Raad van Toezicht St. Jeroen Bosch 500

IR. E.H.M. Van Den Assem (66), Vicevoorzitter

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: Juli 2012, aftredend in 2016 (herbenoembaar)
Voorzitter van de strategische commissie
Voormalig functies: Voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings B.V.
Voorzitter Raad van Bestuur Cofely Nederland B.V.
Lid Raad van Bestuur Hagemeyer N.V.
Lid Raad van Bestuur DAF Trucks N.V.
Diverse functies bij ITT, Alcatel Nederland B.V. en Fokker Aircraft B.V.
Overige commissariaten: Voorzitter Raad van Commissarissen Eneco B.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen EVCF (Eindhoven Venture Capital Fund)
Lid Raad van Commissarissen Flight Simulation Company
Belangrijkste huidige nevenfuncties: Lid Raad van Advies DAS Rechtsbijstand
Lid Raad van Advies IK Investment Partners LTD
Lid Raad van Advies Mentha Capital
Lid algemeen bestuur van Facilicom N.V.
Adviseur jonge startende ondernemers

DRS. M. Niggebrugge (66)

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: April 2015, aftredend in 2019 (herbenoembaar)
Voorzitter auditcommissie
Voormalig functie: Lid Raad van Bestuur Urenco Ltd.
Lid Raad van Bestuur N.V. Nederlandse Spoorwegen
Overige commissariaten: Voorzitter Raad van Commissarissen Spoorwegpensioenbeheer B.V.
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

J.E. De Vries (59)

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: April 2006, recente herbenoeming in 2014, aftredend in 2018
Lid van de strategische commissie
Voormalig functie: Directeur Investeringsmaatschappij Schansborg B.V.
Overige commissariaten: Voorzitter Raad van Commissarissen Itho-Daalderop B.V.
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Oosterhof Holman Beheer B.V.
Lid Raad van Commissarissen Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij N.V. NOM

MR. D.J.B. De Wolff (56)

Nationaliteit: Nederlandse
Benoeming: April 2013, aftredend in 2017 (herbenoembaar)
Voorzitter van de benoemings- en renumeratiecommissie
Functie: Partner bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Voormalig functie: Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Overige commissariaten: Lid Raad van Toezicht Stichting Lindenhout
Lid Raad van Toezicht Stichting Musea Arnhem
Terug
naar boven