Waterfront Harderwijk

Lees verder

Stadstuin Overtoom

Lees verder

Kriegers Flak

Lees verder

Maastunnel

Lees verder

Goede Doelen Loterijen

Lees verder

Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur

TBI kijkt terug op een goed jaar waarin we onze prestaties op veel fronten hebben verbeterd. De woningmarkt was krachtig en het perspectief voor de markten van infra en utiliteit verbeterde. Marine & Offshore had het daarentegen nog steeds lastig door de lage olie- en gasprijzen.

Lees verder

Bedrijfsopbrengsten
(in miljoenen euro’s)

Kerncijfers (in miljoenen euro’s)

Bedrijfsopbrengsten
1.708
Bedrijfsresultaat
28,0
Nettoresultaat
10,6
Solvabiliteit
34,0%

Aantal medewerkers
(ultimo jaar FTE)

Terug
naar boven